Bosh sahifa 7 sinf jahon tarixi testlar Franklar. Franklar davlatining tashkil topishi

Franklar. Franklar davlatining tashkil topishi

7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar. Franklar. Franklar davlatining tashkil topishi. Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

Results

#1. Buyuk ko’chishlar boshlanishiga qadar qaysi qabilalar Reyn daryosi quyi oqimidagi hududlarda yashaganlar?

#2. Kimlarning tashqi ko’rinishlari ham boshqa german qabilalaridan ancha farqlangan?

#3. Kimlar gotlar va langobardlar kabi hayvon terisidan emas, matodan kiyim-bosh kiyishgan va soch-soqollarini olib yurishgan?

#4. Kimlarda faqat qirol oilasiga mansub kishilargina uzun soch bilan yurishlari mumkin bo’lgan?

#5. G’arbiy Rim imperiyasining inqirozidan keyin franklarga qo’shni bo’lgan Galliyada kim mustaqil knyazlik tuzadi?

#6. Franklarning Galliyaga hujumiga kim boshchilik qiladi?

#7. Franklar davlatiga kim asos soladi?

#8. Franklar davlatiga qachon asos solingan?

#9. Kimlar tuzgan davlat dastlab sulolalar nomi bilan atalgan?

#10. Nechanchi asrdan Parij atrofidagi viloyat Il de Frans davlat nomiga asos bo’ladi va u Fransiya deb atala boshlandi?

#11. Kim varvar qabilalari yo’lboshchilari ichida birinchi bo’lib xristianlik Rimdan qabul qiladi?

#12. . Kimning xristianlikka o’tishi rimliklardan biri “sizning yangi diningiz bu bizning g’alabamiz!”- deb yozgan edi?

#13. Senorning o’z vassaligi harbiy xizmati evaziga in’om etgan yer-mulk qanday atalgan?

#14. . O’rta asrlarda G’arbiy Yevropada ixtiyorida qaram dehqonlari va mayda feudal-vassallari bo’lgan yer egasi qanday atalgan?

#15. Senor so’zi lotincha so’z bo’lib qanday ma’noni anglatadi?

#16. G’arbiy Yevropa mamlakatlarida bir feodalning boshqa feodalga bo’ysinish tartibi qanday atalgan?

#17. Frank qirolligi qayerda tashkil topgan?

#18. German qabilalari to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping?

#19. Franklarrda mahalliy boshqaruv asosini erkin franklarning yuzlik yig’inlari tashkil etib, uning boshlig’i, yuzboshchisi nima deb nomlangan?

#20. VI asr oxiridan-franklarning chek yerlari dehqon oilasining sotishi yoki in’om etishi mumkin bo’lgab mulki nimaga aylanadi?

#21. Franklarda qaysi qirol davrida yangi qonun chiqarib u o’g’il voris bo’lmasa yerni avvalgidek jamoaga emas, marhumning qizi, singlisi yoki ukasiga o’tish huquqini tasdiqlaydi?

Testni tugatish

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>