Bosh sahifa 7 sinf jahon tarixi testlar Yevropa xalqlari madaniyati 2

Yevropa xalqlari madaniyati 2

Yevropa xalqlari madaniyati. 7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar. Yevropa xalqlari madaniyati.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Pergament nima?

#2. O`rta asrlar Yevropasida dastlab o`quvchilar – kvadrium deb atalgan bosqichni o`taganlar. Ana shu davrda o`quvchilar qaysi fanlarni egallashi kerak edi? 1.grammatika 2. matematika 3.ritorika 4. musiqa 5. dilektika 6. astronomiya 7. arifmetika 8. geometriya

#3. Yevropada tashkil etilgan maktablarda darslar qaysi tilda olib borilar edi?

#4. Qaysi hukmdor davrida Kiyevda ruhoniy tayyorlaydigan o’quv yurti tashkil etilgan?

#5. Konstantinopolda barpo etilgan Avliyo So¬fiya ibodatxonasi qaysi hukmdor davrida qurilgan?

#6. O`rta asrlar Yevropasida dastlab o`quvchilar – trivium deb atalgan bosqichni o`taganlar. Ana shu davrda o`quvchilar qaysi sohlarni egallashi kerak edi? 1.grammatika 2. matematika 3.ritorika 4. musiqa 5. dilektika 6. astronomiya 7. arifmetika 8. geometriya

#7. Kitoblar qachongacha monastirlar kutubxonalarida saqlangan?

#8. Skriptoriya nima?

#9. Katta ibodatxonalar qoshida maktab joriy etish orqali Yevropada dastlabki Universitetlar uchun asos solgan hukmdorni aniqlang.

#10. Mozaika va freskalari bilan o‘z davrining ajoyib me’morchilik yodgorliklaridan hisoblangan inshootni toping?

#11. Kiyev Rusi davlati tarixida solnomalar tuzish boshlangan shaharlarni aniqlang.

#12. Quyidagi ishlarning qaysi biri aynan Yaroslav davri bilan bog`liq.

#13. O`rta asrlarda matkabda o`rgatilgan, hozirgi mantiqqa o`xshash fan bo`lib, unda o`quvchilar munozara olib borishga, o`z fikrini isbotlashga o`rgatilgan fan … deyilgan.

#14. Roman uslubida qurilgan Fransiyadagi inshootlarni aniqlang.

#15. Yaroslav davrida tashkil etilgan ruhoniy tayyorlash maktabidagi o`quvchilar soni nechtani tashkil etar edi?

#16. O`rta asrlarda Yevropaga madaniyat tarqatuvchi vazifasini bajargan davlatni aniqlang.

#17. Roman uslubida qurilgan Germaniyadagi inshootlarni aniqlang.

#18. O`rta asrlarda xochsifat, o`rtasi xoch gumbazli ibodatxonalar qurish qaysi davrda barpo qilingan?

#19. O’rta asr rassomlar qanday rasmlarni tasvirlashga intilganlar?

#20. O`rta asrlarda imzo o`rniga ikki chiziq tortib qo`yish qaysi tabaqa vakillariga xos xislat edi?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>