Yevropa xalqlari madaniyati 2

Yevropa xalqlari madaniyati. 7 sinf Jahon tarixi mavzulashtirilgan testlar. Yevropa xalqlari madaniyati.  Ushbu mavzulashtirilgan testlarni yeching va mavzu bo’yicha bilimlaringizni mustahkamlang.

#1. Katta ibodatxonalar qoshida maktab joriy etish orqali Yevropada dastlabki Universitetlar uchun asos solgan hukmdorni aniqlang.

#2. Quyidagi ishlarning qaysi biri aynan Yaroslav davri bilan bog`liq.

#3. O`rta asrlar Yevropasida dastlab o`quvchilar – kvadrium deb atalgan bosqichni o`taganlar. Ana shu davrda o`quvchilar qaysi fanlarni egallashi kerak edi? 1.grammatika 2. matematika 3.ritorika 4. musiqa 5. dilektika 6. astronomiya 7. arifmetika 8. geometriya

#4. O`rta asrlarda xochsifat, o`rtasi xoch gumbazli ibodatxonalar qurish qaysi davrda barpo qilingan?

#5. Kiyev Rusi davlati tarixida solnomalar tuzish boshlangan shaharlarni aniqlang.

#6. Pergament nima?

#7. Kitoblar qachongacha monastirlar kutubxonalarida saqlangan?

#8. Roman uslubida qurilgan Fransiyadagi inshootlarni aniqlang.

#9. Skriptoriya nima?

#10. Yaroslav davrida tashkil etilgan ruhoniy tayyorlash maktabidagi o`quvchilar soni nechtani tashkil etar edi?

#11. O`rta asrlarda Yevropaga madaniyat tarqatuvchi vazifasini bajargan davlatni aniqlang.

#12. Mozaika va freskalari bilan o‘z davrining ajoyib me’morchilik yodgorliklaridan hisoblangan inshootni toping?

#13. Qaysi hukmdor davrida Kiyevda ruhoniy tayyorlaydigan o’quv yurti tashkil etilgan?

#14. O`rta asrlar Yevropasida dastlab o`quvchilar – trivium deb atalgan bosqichni o`taganlar. Ana shu davrda o`quvchilar qaysi sohlarni egallashi kerak edi? 1.grammatika 2. matematika 3.ritorika 4. musiqa 5. dilektika 6. astronomiya 7. arifmetika 8. geometriya

#15. Roman uslubida qurilgan Germaniyadagi inshootlarni aniqlang.

#16. O`rta asrlarda matkabda o`rgatilgan, hozirgi mantiqqa o`xshash fan bo`lib, unda o`quvchilar munozara olib borishga, o`z fikrini isbotlashga o`rgatilgan fan … deyilgan.

#17. O’rta asr rassomlar qanday rasmlarni tasvirlashga intilganlar?

#18. Konstantinopolda barpo etilgan Avliyo So¬fiya ibodatxonasi qaysi hukmdor davrida qurilgan?

#19. O`rta asrlarda imzo o`rniga ikki chiziq tortib qo`yish qaysi tabaqa vakillariga xos xislat edi?

#20. Yevropada tashkil etilgan maktablarda darslar qaysi tilda olib borilar edi?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan so’ng fikr qoldirishni unutmang.

Tarix fanidan boshqa mavzulashtirilgan testlar:  O’tish >>

Agar sizga mavzulashtirilgan testlarni. (word, pdf) shakli kerak bo’lsa : o’tish >>