Said Ahmad. Ufq. Qochoq roman. Roman turlari 3

Said Ahmad. Ufq. Qochoq roman. Roman turlari

Results

#1. «Qochoq» hikoyasi «Ufq» romanining nechanchi kitobidan olingan?

#2. «Ufq» romanining qaysi qismida xalqimizning urushgacha bo‘lgan hayoti, uning mehnat jasorati qalamga olingan?

#3. Romanning qaysi jihati uning necha kitobdan iborat bo‘lishini belgilaydi?

#4. Sadriddin Ayniyning «Qullar» asari romanning qaysi turiga mansub?

#5. Abdulla Qodiriyning «O‘tkan kunlar», Odil Yoqubovning «Ulug‘bek xazinasi» romanlari mavzusiga ko‘ra qanday roman hisoblanadi?

#6. Xudoyberdi To‘xtaboyevning «Sariq devni minib» romani mavzusiga ko‘ra qanday roman hisoblanadi?

#7. «Qochoq» hikoyasida Nizomjon Jannat xolaning o‘limi haqidagi xabarni Tog‘aga yetkazish maqsadida qayerga ot choptirib ketadi?

#8. «Qochoq» hikoyasida Tursunboyning sevgan qizi kim?

#9. Qaysi javobda ingliz tilida yaratilgan trilogiya berilgan?

#10. Umumiy mazmuni, g‘oyasi, asosiy qahramonlari, voqealar tizimining o‘zaro aloqadorligi, bog‘liqligi bilan bir butunlikni, yaxlitlikni tashkil etuvchi to‘rtdan ortiq kitobdan iborat roman shakllari nima deb yuritiladi?

#11. «Ufq» romani qahramonlarini toping. 1) Ikromjon; 2) Jannat xola; 3) To‘lanboy; 4) Nizomjon; 5) Abror; 6) Dildor; 7) Zebi; 8) A’zamjon; 9) Rayim; 10) Asrora.

#12. «Chingizxon», «Botu», «So‘nggi dengizgacha» trilogiyalarining muallifi kim?

#13. «Qochoq» hikoyasidan olingan quyidagi parchada kimlar haqida gap ketyapti? «Shu topda ularning orasi ikki yuz metrcha ham kelmaydi. Chaqirsa eshitadi. Yugursa yetadi. Ammo chaqirishning ham, yugurib yetishning ham iloji yo‘q. Ularning orasi millionlarcha kilometr, unga na yurib yetib bo‘ladi, na uchib. Balki, bir umr yetib bo‘lmas».

#14. «Roman» so‘zi qaysi tildan o‘zlashgan?

#15. P. Qodirovning «Olmos kamar», Odil Yoqubovning «Diyonat» romanlari mavzusiga ko‘ra qanday roman hisoblanadi?

#16. Qaysi romanlar turkumi mualliflari Xalqaro Nobel mukofotiga sazovor bo‘lganlar?

#17. «Jan Kristof» asari tuzilishiga ko‘ra qanday roman shakliga kiradi?

#18. «Ufq» roman-trilogiyasining birinchi kitobi qanday nomlangan?

#19. «Qochoq» hikoyasida kim o‘g‘il bo‘lib Jannat xolaning tobutini ko‘taradi?

#20. Said Ahmadning «Ufq» romani tuzilishiga ko‘ra qanday roman hisoblanadi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish