Bosh sahifa 8-sinf adabiyot testlar Said Ahmad. Ufq. Qochoq roman. Roman turlari 3

Said Ahmad. Ufq. Qochoq roman. Roman turlari 3

8 sinf adabiyot test

Said Ahmad. Ufq. Qochoq roman. Roman turlari

Results

#1. Qaysi javobda ingliz tilida yaratilgan trilogiya berilgan?

#2. Romanning qaysi jihati uning necha kitobdan iborat bo‘lishini belgilaydi?

#3. «Roman» so‘zi qaysi tildan o‘zlashgan?

#4. «Qochoq» hikoyasi «Ufq» romanining nechanchi kitobidan olingan?

#5. «Ufq» romani qahramonlarini toping. 1) Ikromjon; 2) Jannat xola; 3) To‘lanboy; 4) Nizomjon; 5) Abror; 6) Dildor; 7) Zebi; 8) A’zamjon; 9) Rayim; 10) Asrora.

#6. «Jan Kristof» asari tuzilishiga ko‘ra qanday roman shakliga kiradi?

#7. «Qochoq» hikoyasidan olingan quyidagi parchada kimlar haqida gap ketyapti? «Shu topda ularning orasi ikki yuz metrcha ham kelmaydi. Chaqirsa eshitadi. Yugursa yetadi. Ammo chaqirishning ham, yugurib yetishning ham iloji yo‘q. Ularning orasi millionlarcha kilometr, unga na yurib yetib bo‘ladi, na uchib. Balki, bir umr yetib bo‘lmas».

#8. Qaysi romanlar turkumi mualliflari Xalqaro Nobel mukofotiga sazovor bo‘lganlar?

#9. Sadriddin Ayniyning «Qullar» asari romanning qaysi turiga mansub?

#10. «Qochoq» hikoyasida Nizomjon Jannat xolaning o‘limi haqidagi xabarni Tog‘aga yetkazish maqsadida qayerga ot choptirib ketadi?

#11. Said Ahmadning «Ufq» romani tuzilishiga ko‘ra qanday roman hisoblanadi?

#12. «Chingizxon», «Botu», «So‘nggi dengizgacha» trilogiyalarining muallifi kim?

#13. «Ufq» roman-trilogiyasining birinchi kitobi qanday nomlangan?

#14. Umumiy mazmuni, g‘oyasi, asosiy qahramonlari, voqealar tizimining o‘zaro aloqadorligi, bog‘liqligi bilan bir butunlikni, yaxlitlikni tashkil etuvchi to‘rtdan ortiq kitobdan iborat roman shakllari nima deb yuritiladi?

#15. «Ufq» romanining qaysi qismida xalqimizning urushgacha bo‘lgan hayoti, uning mehnat jasorati qalamga olingan?

#16. Xudoyberdi To‘xtaboyevning «Sariq devni minib» romani mavzusiga ko‘ra qanday roman hisoblanadi?

#17. Abdulla Qodiriyning «O‘tkan kunlar», Odil Yoqubovning «Ulug‘bek xazinasi» romanlari mavzusiga ko‘ra qanday roman hisoblanadi?

#18. «Qochoq» hikoyasida kim o‘g‘il bo‘lib Jannat xolaning tobutini ko‘taradi?

#19. «Qochoq» hikoyasida Tursunboyning sevgan qizi kim?

#20. P. Qodirovning «Olmos kamar», Odil Yoqubovning «Diyonat» romanlari mavzusiga ko‘ra qanday roman hisoblanadi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish