Bosh sahifa 8-sinf adabiyot testlar Said Ahmad. Ufq. Qochoq roman. Roman turlari 2

Said Ahmad. Ufq. Qochoq roman. Roman turlari 2

8 sinf adabiyot test

Said Ahmad. Ufq. Qochoq roman. Roman turlari

Results

#1. «Ufq» romanining qaysi qismida qahramonlarning urushda va front ortidagi qahramonliklari haqida hikoya qilinadi?

#2. «Qochoq» hikoyasida Tursunboy onasi va Zebini kimdan qizg‘anadi?

#3. «Jan Kristof» asarining muallifini toping.

#4. Romen Rollanning «Jan Kristof» romani nechta jildlik roman hisoblanadi?

#5. Umumiy mazmuni, g‘oyasi, asosiy qahramonlari, voqealar tizimining o‘zaro aloqadorligi, bog‘liqligi bilan bir butunlikni, yaxlitlikni tashkil etuvchi ikki kitobdan iborat ikki mustaqil roman nima deb yuritiladi?

#6. Jahon adabiyotida kimlar roman-trilogiyaning mukammal namunalarini yaratganlar? 1) L.N. Tolstoy; 2) S.T. Aksakov; 3) Jon Golsuorsi; 4) Najib Mahfuz; 5) Vasiliy Yan; 6) V. Katayev.

#7. Oybekning «Quyosh qoraymas», Shuhratning «Shinelli yillar» romanlari mavzusiga ko‘ra qanday roman hisoblanadi?

#8. Qaysi roman shaklining boshqa roman shakllariga faqat bilvosita aloqasi bor, ya’ni unda asarning necha kitobdan iborat bo‘lishi emas, balki qanchalik ko‘p va katta voqea-hodisalarning qamrab olinishi muhim?

#9. «Qochoq» hikoyasida Ikromjon to‘qayda sochlari o‘sib yelkasiga tushgan, kiyimlarining juldiri chiqqan, yuzlari chivin chaqqandan yara bo‘lib ketgan odamning Tursunboyligini qanday tanib qoladi?

#10. «Qochoq» hikoyasida uchraydigan qishloq nomini toping.

#11. «Qochoq» hikoyasida Tursunboyni kasal, behol holda ko‘rgan onasi sababini so‘raganida u qanchadan beri tuz totmaganini aytadi?

#12. Roman o‘zining hajmi va shakliga ko‘ra qanday turlarga bo‘linadi? 1) dilogiya; 2) trilogiya; 3) tetralogiya; 4) romanlar turkumi; 5) epopeya.

#13. Ufq» romanining qaysi qismida qahramonlarning urushdan so‘nggi taqdirlari tasvirlangan?

#14. Roman-dilogiyalarni toping. 1) Pirimqul Qodirovning «Yulduzli tunlar», «Avlodlar dovoni» romanlari; 2) Hamid G‘ulomning «Mash’al» romani; 3) Najib Mahfuzning «Xan al-Xalili» romani; 4) Xudoyberdi To‘xtaboyevning «Sariq devni minib», «Sariq devning o‘limi» romanlari; 5) Mirzakalon Ismoiliyning «Farg‘ona tong otguncha» romani.

#15. Balzakning «Insoniyat komediyasi» asari romanning qaysi turiga mansub?

#16. «Qochoq» hikoyasida Tursunboyning onasi kim?

#17. Umumiy mazmuni, g‘oyasi, asosiy qahramonlari, voqealar tizimining o‘zaro aloqadorligi, bog‘liqligi bilan bir butunlikni, yaxlitlikni tashkil etuvchi to‘rt kitobdan iborat to‘rtta mustaqil roman nima deb ataladi?

#18. Quyidagi fikrlar muallifi kim? «Bu kitobni kitobxon boshdan-oyoq shavq bilan, hech qayerda turtinmasdan, diqqati susaymasdan, ishtahasi bo‘g‘ilmasdan o‘qib chiqadi... Kitobda qimirlagan har bir jonning qayg‘usi, quvonchi, qilish-qilmishi, muhabbati, g‘azabi, og‘zidan chiqadigan har bir so‘zi rost...»

#19. Najib Mahfuzning «Xan al-Xalili» asari hajmi va shakliga ko‘ra romanning qaysi turiga kiradi?

#20. O‘rta asrlarda roman tillarida yozilgan har qanday asarni qanday ataganlar?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish