Bosh sahifa 8-sinf adabiyot testlar Maqsud Shayxzoda.JALOLIDDIN MANGUBERDI FOJIASI HAQIDA

Maqsud Shayxzoda.JALOLIDDIN MANGUBERDI FOJIASI HAQIDA

8 sinf adabiyot test

Maqsud Shayxzoda. JALOLIDDIN MANGUBERDI. JALOLIDDIN MANGUBERDI FOJIASI HAQIDA. NAZARIY MA’LUMOT. TRAGEDIYA.

Results

#1. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida tarixchi, Jaloliddinning kotibi kim?

#2. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida Xorazm shohi kim?

#3. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasidan olingan quyidagi satrlar qaysi qahramon tilidan aytilgan? Ko‘klardanmi, suvdanmi, yo yer tagidan, Balki sahro bag‘ridan, tog‘ etagidan, Bir kun paydo bo‘laman shu yurt, shu yerda, Yurt shaydosi ko‘milmas g‘urbatda – go‘rda. Ulug‘vor niyatlarga kor qilmas ajal, Kim yurtdan yovni quvsa – mendurman o‘shal.

#4. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida Sultonbegimning tuhfasi deb aldab Jaloliddinga bir bo‘g‘cha bergan va unga xanjar urmoqchi bo‘lgan obraz qaysi?

#5. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida Xorazmlik sotqin odamga Jaloliddin Manguberdini o‘ldirishni buyurib, xanjar bergan obraz kimning o‘qidan bir ko‘zining ko‘r bo‘lib qolganini aytadi?

#6. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida kim kimga Jaloliddinning sirli o‘rdasi haqida xabar beradi?

#7. «Jaloliddin Manguberdi» tragediyasida Jaloliddinning kimlar bilan suhbatlari uni xalqparvar, elga g‘amxo‘r yurt rahbari qiyofasida gavdalantiradi?

#8. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida kim Jaloliddinga uzuk beradi?

#9. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida Temur Malikka sotqinlik qilib, darvozani ochib bergan shaxsning taqdiri, sardor asir tushgach, nima bo‘ladi?

#10. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasidan olingan quyidagi satrlar qaysi qahramon tilidan aytilgan? Ne lozim, shahzodam, ulug‘ qahramon, Kerakmas menga hech tuhfa, in’omlar... Kerakmas unvonlar, oliy maqomlar, Sadoying eshitdim, o‘zga kerakmas, Kimsasiz ko‘nglimga shuning o‘zi bas!

#11. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida nechanchi pardaning birinchi ko‘rinishi xarob manzara: yiqiq devorlar, cho‘kik imoratlar, kesik daraxtlar, ufqda yongan bog‘lar, tepalar va epizodik obrazning g‘amgin ashulasi bilan boshlanadi?

#12. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasidan olingan quyidagi misralar qaysi obrazga qarata aytilgan? Senga nishon bosmish sevgi, deydilar, Seni ishq qasridan belgi, deydilar. Lekin voqif bo‘lgach maxfiy muhringdan, Voz kechdim husningdan, ishq-u mehringdan.

#13. Shahobiddin Muhammad al-Nasaviy o‘zining qaysi asarida Jaloliddin Manguberdining hayoti va faoliyatini mufassal yozib qoldirgan?

#14. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida Jaloliddin va mo‘g‘ullar orasida nechta jang bo‘lganligi ta’kidlanadi?

#15. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida cho‘pon kim?

#16. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida shohning qizi, Jaloliddinning tug‘ishgan singlisi kim?

#17. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida Jaloliddinning onasi kim?

#18. «Jaloliddin Manguberdi» tragediyasida Jaloliddinning Vatanga xiyonat yo‘liga o‘tgan qaysi kimsalarga nafratli murojaatlari mavjud?

#19. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida kim kimga kallalardan yasalgan minoradan bir kalla olib ko‘rsatadi?

#20. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida qaysi obraz Jaloliddinga to‘nni kiydirish bahonasida unga pichoq sanchmoqchi bo‘ladi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish