Bosh sahifa 8-sinf adabiyot testlar Said Ahmad. Ufq. Qochoq roman. Roman turlari

Said Ahmad. Ufq. Qochoq roman. Roman turlari

8 sinf adabiyot test

Said Ahmad. Ufq. Qochoq roman. Roman turlari

Results

#1. «Ufq» roman-trilogiyasining ikkinchi kitobi qanday nomlangan?

#2. «Qochoq» hikoyasida Tursunboyning (hamma narsadan kechganida ham) ko‘nglining bir chekkasidagi ilinjini toping.

#3. Said Ahmadning xalqimizning sho‘ro hukumati davridagi zohiran tinch, turg‘unlik yillarida kechirgan kunlaridan hikoya qiladigan asari qaysi?

#4. Said Ahmadning kitoblarini toping. 1) «Er yurak»; 2) «Farg‘ona hikoyalari»; 3) «Cho‘l burguti»; 4) «Quyosh belanchagi»; 5) «Muhabbat».

#5. Roman mavzu jihatidan qanday turlarga bo‘linadi? 1) tarixiy roman; 2) harbiy roman; 3) iqtisodiy roman; 4) sarguzasht va fantastik roman; 5) ijtimoiy-falsafiy roman; 6) ma’naviy roman; 7) zamonaviy roman.

#6. Said Ahmadning jami qancha kitobi nashr etilgan?

#7. Said Ahmad qaysi ijodkorning psixologik tasvir mahoratini o‘zida mujassamlashtira olgan adib hisoblanadi?

#8. «Qochoq» hikoyasidan olingan quyidagi ta’rif qaysi qahramonga tegishli? «Sovun tegmagan betlari kir, ham ko‘rpa, ham to‘shak o‘rnini bosgan to‘nining yenglari titilib, etaklari balchiqqa belanganidan dog‘ bosib ketgandi. Uning bir vaqtlar qizlarni shaydo qilgan qopqora ko‘zlari endi ma’yus, atrofga ma’nosiz boqardi».

#9. Said Ahmadning qaysi romanida «qizil imperiya»ning rang-barang nayranglari tufayli hayoti fojiali kechgan kishilar taqdiri bo‘yabbejalmasdan, haqqoniy ko‘rsatilgan?

#10. Said Ahmadning to‘liq ismi-sharifini toping.

#11. Said Ahmadning mustaqillik yillarida yaratilgan kitoblarini toping. 1) «Xandon pista»; 2) «Bir o‘pichning bahosi»; 3) «Kelinlar qo‘zg‘oloni»; 4) «Qorako‘z majnun»; 5) «Kiprikdagi tong»; 6) «Tanlangan asarlar»; 7) «Yo‘qotganlarim va topganlarim».

#12. «Qochoq» hikoyasidan olingan quyidagi parchada kim haqida gap ketyapti? «U tug‘ib katta qilgan onasining jasadini begonalar yelkada tabarruk qilib ko‘tarib ketayotganlarini ko‘ra turib ham bir qadam oldinga jilmasdi». «U ota diydoridan, ota mehridan, yor-birodarlar davrasidan olisda, chaqirsa ovoz yetadigan joyda quvg‘in bo‘lib olamdan o‘tgan edi».

#13. Said Ahmadning mustaqillik yillarida yaratgan hajviy to‘plamlarini toping

#14. Said Ahmad qalamiga mansub komediyani toping.

#15. Said Ahmad qaysi ijodkorning yumorini o‘zida mujassamlashtira olgan adib hisoblanadi?

#16. «Qochoq» hikoyasi «Ufq» romanining qaysi kitobidan olingan?

#17. Said Ahmadning mustaqillik yillarida necha jilddan iborat «Tanlangan asarlar»i nashr qilingan?

#18. Said Ahmadning dastlabki hikoyalar to‘plamini toping

#19. Said Ahmad qaysi ijodkorning ixcham va teran fikrlash fazilatini o‘zida mujassamlashtira olgan adib hisoblanadi?

#20. Said Ahmadning qaysi asari nafaqat adibning ijodida, balki adabiyotimizda ham ulkan voqea bo‘lgan uch qismli asar bo‘lib, roman-trilogiya hisoblanadi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish