Bosh sahifa 8-sinf adabiyot testlar Said Ahmad. Ufq. Qochoq roman. Roman turlari 4

Said Ahmad. Ufq. Qochoq roman. Roman turlari 4

8 sinf adabiyot test

Said Ahmad. Ufq. Qochoq roman. Roman turlari

Results

#1. «Qochoq» hikoyasida yigitlik qasamidan kecha olgan, ona vujudini kemirayotgan dardni pisand qilmagan, sharmandalikda yashashga rozi bo‘lgan yigit kim?

#2. «Qochoq» hikoyasida urushdan bir oyog‘idan ajrab kelgan kim edi?

#3. «Ufq» roman-trilogiyasining uchinchi kitobi qanday nomlangan?

#4. «Ufq» romanidagi Tog‘aning asl ismini toping.

#5. «Ufq» romanining qaysi qismida qahramonlarning urushda va front ortidagi qahramonliklari haqida hikoya qilinadi?

#6. Roje Marten dyu Garning «Tibo oilasi» asari tuzilishiga ko‘ra qaysi roman shakliga kiradi?

#7. Roje Marten dyu Garning «Tibo oilasi» romani nechta jildlik roman hisoblanadi?

#8. Roman qanday janr hisoblanadi?

#9. Umumiy mazmuni, g‘oyasi, asosiy qahramonlari, voqealar tizimining o‘zaro aloqadorligi, bog‘liqligi bilan bir butunlikni, yaxlitlikni tashkil etuvchi uch kitobdan iborat roman shakli nima deb yuritiladi?

#10. «Qochoq» hikoyasida Tursunboy bilan birga o‘qigan, birga katta bo‘lgan, urushda qahramon bo‘lgan raisning o‘g‘li kim?

#11. «Qochoq» hikoyasida Ikromjonning qochoq o‘g‘li kim?

#12. Rus adibi V. Katayevning «Qora dengiz to‘lqinlari» romani tuzilishiga ko‘ra qanday roman hisoblanadi?

#13. «Roman» so‘zining dastlabki lug‘aviy ma’nosini toping.

#14. «Qochoq» hikoyasida Ikromjon o‘g‘liga nimasi bilan go‘r qaziydi?

#15. «Qochoq» hikoyasida frontdagi xizmatlari uchun ko‘ksiga orden taqilgan bir oyoqli insonning familiyasini toping.

#16. «Qochoq» hikoyasida Tursunboy otasiga to‘qayga kelganiga qancha bo‘lganligini aytadi?

#17. «Qochoq» hikoyasida Nizomjon orden (qizil quticha)ni ilk bora kim orden olganda ko‘rgan edi?

#18. Quyidagi ijodkorlardan Nobel mukofoti laureatlarini va ushbu mukofotga sazovor bo‘lgan adiblarni toping. 1) Jon Golsuorsi; 2) Najib Mahfuz; 3) V.Katayev; 4) Roje Martin dyu Gar; 5) Romen Rollan.

#19. Asqad Muxtorning «Davr mening taqdirimda» romani mavzusiga ko‘ra qanday roman hisoblanadi?

#20. «Ufq» romanining qaysi qismida Katta Farg‘ona kanali qurilishi qalamga olingan?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish