Bosh sahifa 8-sinf adabiyot testlar Said Ahmad. Ufq. Qochoq roman. Roman turlari 5

Said Ahmad. Ufq. Qochoq roman. Roman turlari 5

8 sinf adabiyot test

Said Ahmad. Ufq. Qochoq roman. Roman turlari

Results

#1. «Roman» atamasi keyinchalik o‘zining dastlabki lug‘aviy ma’nosidan uzoqlashib, qanday asar nomini anglata boshlagan?

#2. Quyidagi qaysi asarda xalqimiz tarixining Ikkinchi jahon urushigacha bo‘lgan davri, Ikkinchi jahon urushi davri hamda Ikkinchi jahon urushidan so‘nggi davri qalamga olingan?

#3. «Qochoq» hikoyasida «O‘tinning sira zarurligi yo‘q. Po‘k ildizdan o‘tin chiqmas, bu o‘tindan olov chiqmas. Nima qilasiz ildiz yig‘ib?» – deya Jannat xolaga mehribonlik qiladigan kim edi?

#4. «Qochoq» hikoyasida kimning o‘g‘lidan qoraxat kelgani aytiladi?

#5. Jon Golsuorsining «Forsaytlar haqida qo‘shiq» asari hajmi va shakliga ko‘ra romanning qaysi turiga kiradi?

#6. Roman boshqa nasriy janrlar – qissa, hikoyalardan qaysi jihatlariga ko‘ra farq qiladi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish