Bosh sahifa 10 sinf adabiyot fanidan testlar Rustamxon dostoni mavzulashtirilgan testlar.

Rustamxon dostoni mavzulashtirilgan testlar.

10 sinf adabiyot

Rustamxon dostoni mavzulashtirilgan testlar. 10 sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan online testlar.

Results

#1. So‘zlash va yozish odobiga doir «So‘z so‘zlashda va ulardan jumla tuzishda uzoq andisha kerak» hikmatining muallifi kim?

#2. Qahramonlarining asosiy qismi ma’naviy jihatdan boy insonlar bo‘lgan «Hayrat ul-abror», «Farhod va Shirin», «Layli va Majnun», «Sab’ayi sayyor», «Saddi Iskandariy» dostonlarining muallifi kim?

#3. «Rustamxon» dostonida qaysi ayol obrazlariga xos go‘zallik, oqilalik, sadoqat va mehribonlik fazilatlari doston voqealari rivojida ishonarli tasvirlangan?

#4. «Keraga» so‘zining ma’nosini toping.

#5. «Rustamxon» dostonida Momogul mastonga xizmati evaziga qancha haq berishlarini aytishadi?

#6. «Chinakam ma’naviyatli va ma’rifatli odamgina inson qadrini bilishi, o‘z milliy qadriyatlarini, milliy o‘zligini anglashi, erkin va ozod jamiyatda yashashi, mustaqil davlatimizning jahon hamjamiyatida o‘ziga munosib o‘rin egallashi uchun fidoyilik bilan kurasha olishi mumkin». Respublikamizning Birinchi Prezidenti I.A. Karimovga tegishli bo‘lgan ushbu fikrlar qaysi asardan olingan?

#7. «Rustamxon» dostonida ajdahoni yengish uchun kutayotgan Rustam ajdahoni har tarafga o‘t sochib, tog‘ ustidan qaysi ko‘lga tushib kelayotganini ko‘radi?

#8. «Rustamxon» dostonidan olingan quyidagi satrlar qaysi qahramon tilidan olingan? Podsholiging menga ma’qul bo‘lmadi: Otam tirik, so‘raybersin yurtini. Cho‘l-u ko‘lni kezib o‘zim yuraman, Yurishimni shohdin ziyod bilaman.

#9. «Rustamxon» dostonida qayerlarning beklari Sultonxonning kelishini ko‘rib, shunday maslahatda bo‘ldi: «Xalqdan yig‘ilgan to‘sat-to‘sat, dastadasta lashkar tarqab ketgan. El-u xalq och-yalang‘och, bari tentirab qolgan. Bularni otlantirib, Sultonxonning ustiga bosib bormoq bizning qo‘limizdan kelmas. Ustimizga keldi, endi biz qancha mol-hol olib borib ko‘rmog‘imiz darkor».

#10. «Rustamxon» dostonida kundoshlar yuborgan odamning yomonligidan qutulgan Huroyim, Oftoboy va Rustamxon qaysi tog‘da baxtli yashay boshlaydilar?

#11. Quyidagi misralar muallifini toping. Sen bu kun sinfda shod yurak bilan Sinov navbatini kutib turasan. A’lo mamlakatning a’lo farzandi, Bilib qo‘yki, seni Vatan kutadi!

#12. «Rustamxon» dostonidan olingan ushbu satrlar kim tomonidan kimga qarata aytilgan? Beliga yarashgan zarrin po‘tasi, Ko‘p bo‘ladi aytgan so‘zning xatosi, Siz bo‘p yurmang bizning xonning otasi, Xabar ber, qalandar, qaydan kelasan?

#13. «Rustamxon» dostonida Rustamxon kimga uylanadi?

#14. Alisher Navoiy «Har kimsadaki bo‘lsa qanoat, g‘am yo‘q» degan xulosani qaysi asarida keltiradi?

#15. «Qone’ (qanoatli) darveshning quruq noni tome’ (ta’magir, birovning narsasiga ko‘z tikuvchi) shohning xitoyi xoni (dasturxoni)din xo‘broqdur» fikrlari kimga tegishli?

#16. «Rustamxon» dostonida safarga ketar chog‘ida Sultonxon Huroyimga agar o‘g‘il tug‘ilsa, qaysi ismni qo‘yishini aytadi?

#17. «Rustamxon» dostonida qaysi obraz doston voqealari davomida juda ko‘p xatolarga yo‘l qo‘yadi?

#18. Insonni hurlikka, haq-huquqini tanishga undaydigan «Haq berilmas, olinur» hikmatining muallifi kim?

#19. «Rustamxon» dostonida: «Oqtosh viloyatida daftari mastondan uch yuz oltmish mastoni bor edi», – deya ta’riflanuvchi mastonlarning boshlig‘i kim?

#20. «Rustamxon» dostonida Oqtosh mamlakatidagi kundoshlar Rustam va Huroyimning hozir ham tirik ekanligi daragini eshitgach, qanday tadbir qo‘llaydilar?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish