Bosh sahifa 8-sinf adabiyot testlar Kuntug’mish dostoni – 2

Kuntug’mish dostoni – 2

8 sinf adabiyot test

Kuntug’mish dostoni mavzulashtirilgan testlar 2.  8 sinf adabiyot fanidan online testlar.

Results

#1. «Kuntug‘mish» dostonida quyidagi so‘zlarni Kuntug‘mishga sharob ichirish yo‘li bilan kim ayttiradi, Kuntug‘mish kimning huzurida aytadi? Quloq songlar bu to‘raning tiliga Bulbul oshno bo‘lar bog‘ning guliga. O‘zlaring chog‘langlar Zangar yo‘liga Do‘stlar-ay, ko‘ngil bir yor istaydir.

#2. «Kuntug‘mish» dostonida qo‘llanilib, hikmatli so‘z darajasiga ko‘tarilgan jumlalarni toping. 1) «Yaxshilarning yuzin ko‘rsang jannatdir, Yomon odam qilgan ishi minnatdir»; 2) «O‘zingdan kattani uchratsang pir bil, O‘zingni er bilsang, birovni sher bil!»; 3) «Kamtarlikning kamoli bordir, manmanlikning zavoli bordir»; 4) «Zarning qadrini zargar bilar har yerda»; 5) «G‘aribning ko‘nglini ovlamoq savob»; 6) «Qilichdan seskanmas botirning tani»; 7) «Gavharni ne bilsin ushalgan sopol»; 8) «Sanamay sakkiz dema».

#3. «Kuntug‘mish»da «Zamon kimning zamoni, Qalandarxonning zamoni» ta’rifi qaysi hukmdorga nisbatan ishlatiladi?

#4. «Kuntug‘mish»da Xolbeka qaysi o‘yinning mohir ustasi bo‘lib yetishadi?

#5. «Kuntug‘mish»da kim Xolbekaga farzandlarini ko‘rsatadi?

#6. «Kuntug‘mish» dostonida quyidagi misralar kimning tilidan aytiladi? Qaladan qalampir yuklar qalachi, Durdonadan anbar tog‘ning og‘ochi. Analhaq deb Mansur dorga osildi, Assalom alaykum, dorning og‘ochi.

#7. «Kuntug‘mish»da Xolbeka bolalarini qanday tanib qoladi?

#8. Quyidagi misralar muallifi kim? Muhabbatsiz kishi odam emasdur, Gar odamsan, muhabbat ixtiyor et.

#9. «Kuntug‘mish»da Mohiboyni baliq qornidan yorib olgan kim?

#10. «Kuntug‘mish»da «Ayg‘il» radifli g‘azal kimning tilidan aytilgan?

#11. «Kuntug‘mish» dostonidan olingan quyidagi parchada Bobo Zangidan madad so‘rayotgan qahramonni toping. Shonaman taralar qizlarning sochi, Madad qiling Bobo Zangi podachi.

#12. «Kuntug‘mish»da Azbarxo‘janing qilmishidan so‘ng Kuntug‘mishga yordam berib, yo‘lga suv va ovqat qoldirib ketgan kim?

#13. «Kuntug‘mish» dostonida Xolbeka sandiqqa nimalarni soladi?

#14. «Kuntug‘mish» dostonidagi hamiyatli, g‘ururi baland qiz kim?

#15. «Kuntug‘mish»da darvozabon qo‘rboshi bilan janjallashib, uni o‘ldirib qo‘ygan aka-ukalar necha kun deganda Olatog‘ga yetib boradilar?

#16. «Kuntug‘mish» dostonida Kuntug‘mish dor ostidagi osilayotgan bolalar o‘zining farzandlari ekanligini qanday taniydi? 1) Gurkiboy va Mohiboyning «avval meni o‘ldiring» degan so‘zlaridan; 2) Xolbekaning unga aytgan gaplaridan; 3) bolalarining jallodlarga aytgan gaplaridan; 4) Xolmo‘minning bolalarga aytgan gaplaridan.

#17. «Kuntug‘mish»da Gurkiboy va Mohiboy Zangarda kimning uyida xizmat qiladilar?

#18. «Kuntug‘mish» dostonida Kuntug‘mish necha yoshidan keyin sipohilik bilan mashg‘ul bo‘lib, qilich chopmoq, miltiq otmoq, ko‘pkaritozlik, nayzadastlik, garovbastlik ishlarini o‘rganadi?

#19. «Kuntug‘mish» dostonida qachon «Xon g‘azabi – Xudo g‘azabi» jumlasi ishlatiladi?

#20. «Kuntug‘mish»da Xolbeka va Kuntug‘mish uch kun deganda qaysi tog‘ga yetib keladi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish