Bosh sahifa 8-sinf adabiyot testlar Kuntug’mish dostoni – 2

Kuntug’mish dostoni – 2

8 sinf adabiyot test

Kuntug’mish dostoni mavzulashtirilgan testlar 2.  8 sinf adabiyot fanidan online testlar.

Results

#1. «Kuntug‘mish»da Mohiboyni baliq qornidan yorib olgan kim?

#2. «Kuntug‘mish» dostonidagi hamiyatli, g‘ururi baland qiz kim?

#3. Quyidagi misralar muallifi kim? Muhabbatsiz kishi odam emasdur, Gar odamsan, muhabbat ixtiyor et.

#4. «Kuntug‘mish»da kim Xolbekaga farzandlarini ko‘rsatadi?

#5. «Kuntug‘mish»da Azbarxo‘janing qilmishidan so‘ng Kuntug‘mishga yordam berib, yo‘lga suv va ovqat qoldirib ketgan kim?

#6. «Kuntug‘mish»da Xolbeka va Kuntug‘mish uch kun deganda qaysi tog‘ga yetib keladi?

#7. «Kuntug‘mish» dostonida quyidagi so‘zlarni Kuntug‘mishga sharob ichirish yo‘li bilan kim ayttiradi, Kuntug‘mish kimning huzurida aytadi? Quloq songlar bu to‘raning tiliga Bulbul oshno bo‘lar bog‘ning guliga. O‘zlaring chog‘langlar Zangar yo‘liga Do‘stlar-ay, ko‘ngil bir yor istaydir.

#8. «Kuntug‘mish» dostonida Kuntug‘mish necha yoshidan keyin sipohilik bilan mashg‘ul bo‘lib, qilich chopmoq, miltiq otmoq, ko‘pkaritozlik, nayzadastlik, garovbastlik ishlarini o‘rganadi?

#9. «Kuntug‘mish»da darvozabon qo‘rboshi bilan janjallashib, uni o‘ldirib qo‘ygan aka-ukalar necha kun deganda Olatog‘ga yetib boradilar?

#10. «Kuntug‘mish» dostonida Xolbeka sandiqqa nimalarni soladi?

#11. «Kuntug‘mish»da «Ayg‘il» radifli g‘azal kimning tilidan aytilgan?

#12. «Kuntug‘mish»da «Zamon kimning zamoni, Qalandarxonning zamoni» ta’rifi qaysi hukmdorga nisbatan ishlatiladi?

#13. «Kuntug‘mish» dostonida quyidagi misralar kimning tilidan aytiladi? Qaladan qalampir yuklar qalachi, Durdonadan anbar tog‘ning og‘ochi. Analhaq deb Mansur dorga osildi, Assalom alaykum, dorning og‘ochi.

#14. «Kuntug‘mish»da Gurkiboy va Mohiboy Zangarda kimning uyida xizmat qiladilar?

#15. «Kuntug‘mish»da Xolbeka bolalarini qanday tanib qoladi?

#16. «Kuntug‘mish» dostonida qo‘llanilib, hikmatli so‘z darajasiga ko‘tarilgan jumlalarni toping. 1) «Yaxshilarning yuzin ko‘rsang jannatdir, Yomon odam qilgan ishi minnatdir»; 2) «O‘zingdan kattani uchratsang pir bil, O‘zingni er bilsang, birovni sher bil!»; 3) «Kamtarlikning kamoli bordir, manmanlikning zavoli bordir»; 4) «Zarning qadrini zargar bilar har yerda»; 5) «G‘aribning ko‘nglini ovlamoq savob»; 6) «Qilichdan seskanmas botirning tani»; 7) «Gavharni ne bilsin ushalgan sopol»; 8) «Sanamay sakkiz dema».

#17. «Kuntug‘mish» dostonida Kuntug‘mish dor ostidagi osilayotgan bolalar o‘zining farzandlari ekanligini qanday taniydi? 1) Gurkiboy va Mohiboyning «avval meni o‘ldiring» degan so‘zlaridan; 2) Xolbekaning unga aytgan gaplaridan; 3) bolalarining jallodlarga aytgan gaplaridan; 4) Xolmo‘minning bolalarga aytgan gaplaridan.

#18. «Kuntug‘mish» dostonidan olingan quyidagi parchada Bobo Zangidan madad so‘rayotgan qahramonni toping. Shonaman taralar qizlarning sochi, Madad qiling Bobo Zangi podachi.

#19. «Kuntug‘mish» dostonida qachon «Xon g‘azabi – Xudo g‘azabi» jumlasi ishlatiladi?

#20. «Kuntug‘mish»da Xolbeka qaysi o‘yinning mohir ustasi bo‘lib yetishadi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish