Bosh sahifa 8-sinf adabiyot testlar Kuntug’mish dostoni 6

Kuntug’mish dostoni 6

8 sinf adabiyot test

Kuntug’mish dostoni mavzulashtirilgan testlar 5.  8 sinf adabiyot fanidan online testlar.

Results

#1. Quyidagi bayt muallifi kim? Yuz jafo qilsa manga, bir qatla faryod aylamon, Elga qilsa bir jafo, yuz qatla faryod aylaram.

#2. «Kuntug‘mish»da Olatog‘da yilqi boqib yurganlar qancha edi?

#3. «Kuntug‘mish»da Kuntug‘mish necha yoshdan keyin qilichbozlik, miltiq otish, nayzabozlik, ko‘pkari chopish kabi sipohilik hunarlarini o‘rganadi?

#4. «Kuntug‘mish»da karvondagi yosh, insofli, diyonatli yigit kim edi?

#5. «Kuntug‘mish» dostonida quyidagi misralarni kim kimga qarata aytadi? Po‘lat nayza qor ostida yotarmi, Temir nayzang egovlasang o‘tarmi. Sening to‘rang nomardlardan emasdir, Mard o‘g‘lon sevdigin tashlab ketarmi?

#6. «Kuntug‘mish» dostonida kim: «Bo‘yni yo‘g‘on bola», – deb ataladi?

#7. Sahroda qolishganda hayotdan umidini uzgan yori Xolbekaning: «Meni tashlab ketaver, yo‘qsa o‘zing ham halok bo‘lasan», – degan iltijosiga: «Bir g‘ayrat qil, yo‘limiz yaqin qoldi», – deb dalda bergan Kuntug‘mishda qanday xislatni ko‘rishimiz mumkin?

#8. «Kuntug‘mish» dostonida Kuntug‘mish Zangarda nimalarni boshidan o‘tkazadi? 1) Buvraxon qo‘liga asir tushadi; 2) O‘limga hukm qilinadi; 3) Azbarxo‘ja bilan do‘st tutinadi; 4) Xiyonatkor Azbarxo‘ja tufayli xotini, egizak o‘g‘illaridan vaqtincha judo bo‘ladi; 5) Ajdarni o‘ldiradi.

#9. «Kuntug‘mish» dostonida Tohir va Shoir vazirlar kimning vazirlari edi?

#10. «Kuntug‘mish» qanday mavzudagi doston hisoblanadi?

#11. «Kuntug‘mish» dostonida Kuntug‘mishning: «Mening «do‘stimdan» o‘chlaringni olinglar. Men do‘stlik otini tutganman, qoshiga bormayman, yuzini ko‘rmayman...» – wdegan gaplariga binoan Gurkiboy va Mohiboy kimni jazolaydilar va u gapirolmay, ho‘kizday bo‘kirib-bo‘kirib, itday bo‘lib o‘lib qoladi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish