Bosh sahifa 8-sinf adabiyot testlar Kuntug’mish dostoni 6

Kuntug’mish dostoni 6

8 sinf adabiyot test

Kuntug’mish dostoni mavzulashtirilgan testlar 5.  8 sinf adabiyot fanidan online testlar.

Results

#1. «Kuntug‘mish» dostonida Kuntug‘mishning: «Mening «do‘stimdan» o‘chlaringni olinglar. Men do‘stlik otini tutganman, qoshiga bormayman, yuzini ko‘rmayman...» – wdegan gaplariga binoan Gurkiboy va Mohiboy kimni jazolaydilar va u gapirolmay, ho‘kizday bo‘kirib-bo‘kirib, itday bo‘lib o‘lib qoladi?

#2. «Kuntug‘mish» dostonida kim: «Bo‘yni yo‘g‘on bola», – deb ataladi?

#3. «Kuntug‘mish» dostonida Kuntug‘mish Zangarda nimalarni boshidan o‘tkazadi? 1) Buvraxon qo‘liga asir tushadi; 2) O‘limga hukm qilinadi; 3) Azbarxo‘ja bilan do‘st tutinadi; 4) Xiyonatkor Azbarxo‘ja tufayli xotini, egizak o‘g‘illaridan vaqtincha judo bo‘ladi; 5) Ajdarni o‘ldiradi.

#4. «Kuntug‘mish»da karvondagi yosh, insofli, diyonatli yigit kim edi?

#5. «Kuntug‘mish»da Olatog‘da yilqi boqib yurganlar qancha edi?

#6. «Kuntug‘mish» dostonida quyidagi misralarni kim kimga qarata aytadi? Po‘lat nayza qor ostida yotarmi, Temir nayzang egovlasang o‘tarmi. Sening to‘rang nomardlardan emasdir, Mard o‘g‘lon sevdigin tashlab ketarmi?

#7. Quyidagi bayt muallifi kim? Yuz jafo qilsa manga, bir qatla faryod aylamon, Elga qilsa bir jafo, yuz qatla faryod aylaram.

#8. Sahroda qolishganda hayotdan umidini uzgan yori Xolbekaning: «Meni tashlab ketaver, yo‘qsa o‘zing ham halok bo‘lasan», – degan iltijosiga: «Bir g‘ayrat qil, yo‘limiz yaqin qoldi», – deb dalda bergan Kuntug‘mishda qanday xislatni ko‘rishimiz mumkin?

#9. «Kuntug‘mish» qanday mavzudagi doston hisoblanadi?

#10. «Kuntug‘mish» dostonida Tohir va Shoir vazirlar kimning vazirlari edi?

#11. «Kuntug‘mish»da Kuntug‘mish necha yoshdan keyin qilichbozlik, miltiq otish, nayzabozlik, ko‘pkari chopish kabi sipohilik hunarlarini o‘rganadi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish