Alpomish dostoni testlar. 9 sinf adabiyot testlar

Alpomish. Alpomish dostoni testlar. 9-sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar.

Natijalar

#1. «Alpomish» dostonida Boychiborni maqtagani uchun Ko‘sa sinchiga qanday jazo beriladi?

#2. «Alpomish» dostonida kimning: «Hakimbek bilan hech bir kishi barobar bo‘lolmasin», – degan duosi ijobat bo‘ladi?

#3. «Alpomish» dostonida Alpomish va Barchin bilan bir xil tush ko‘rib, uyqudan namoz vaqti kalima aytib uyg‘ongan kim?

#4. «Alpomish» dostonida: «Yusuf tal’atli, Rustam sifatli, chovkar otli», – deya ta’riflangan kim?

#5. «Alpomish» dostonida Alpinbiyning katta o‘g‘li, shoh kim?

#6. «Alpomish» dostonida Boybo‘ri xatni yashirib qo‘ygach, xat daragini Alpomishga kim bildiradi?

#7. «Alpomish» dostonida Shohimardon pirning ravzasidan necha kun deganda: «Yaratgan farzand beraman dedi», – degan ovoz keladi?

#8. «Alpomish» dostonida Barchinni qaysi otga mindiradilar, «tabla» so‘zi qanday ma’noni anglatadi?

#9. «Alpomish» dostonida Barchinning Alpomishga yuborgan choparlari qancha vaqtda Qo‘ng‘irotga yetib boradi?

#10. «Alpomish» dostonida Shohimardon pirning ravzasiga qancha muddatda boriladi?

#11. Fozil shoir yigitlik chog‘larida davrining qaysi taniqli baxshisidan doston aytish sirlarini o‘rgangan?

#12. «Alpomish» dostonida ajdahor (ajdaho) qaysi tog‘da Boychiborni mingan Qorajonga salom beradi?

#13. «Alpomish» dostonida Hakimbek va Barchin necha yoshida maktabga boradilar?

#14. «Alpomish» dostonida Boysarining nima sababdan zakotdan qattiq jahli chiqadi?

#15. «Alpomish» dostonida Alpomish va Qorajon dastlab qayerda uchrashadilar?

#16. «Alpomish» dostonida sovchilarga Barchinning qaysi yilda tug‘ilgani va yoshi nechada ekanligi aytiladi?

#17. «Alpomish» dostonida poygada Boychiborni kim ruhlantiradi?

#18. «Alpomish» dostonida quyidagi so‘zlarni kim aytgan? Maslahat bermaymiz Boysariboyga, Osilmaymiz Boybo‘rining doriga.

#19. «Alpomish» dostonidagi yilqiboqarning ismini toping.

#20. «Alpomish» dostonida Alpomish barcha shartlarda g‘olib bo‘lgach, o‘n ming uyli Qo‘ng‘irotlikdan Qalmoq yurtida yolg‘iz kim qoladi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish