Bosh sahifa 9 sinf adabiyot fanidan testlar Alpomish dostoni testlar. 9 sinf adabiyot testlar

Alpomish dostoni testlar. 9 sinf adabiyot testlar

Alpomish. Alpomish dostoni testlar. 9-sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar.

Results

#1. «Alpomish» dostonida Boybo‘ri xatni yashirib qo‘ygach, xat daragini Alpomishga kim bildiradi?

#2. Fozil shoir yigitlik chog‘larida davrining qaysi taniqli baxshisidan doston aytish sirlarini o‘rgangan?

#3. «Alpomish» dostonida Hakimbek va Barchin necha yoshida maktabga boradilar?

#4. «Alpomish» dostonida sovchilarga Barchinning qaysi yilda tug‘ilgani va yoshi nechada ekanligi aytiladi?

#5. «Alpomish» dostonida Shohimardon pirning ravzasidan necha kun deganda: «Yaratgan farzand beraman dedi», – degan ovoz keladi?

#6. «Alpomish» dostonida quyidagi so‘zlarni kim aytgan? Maslahat bermaymiz Boysariboyga, Osilmaymiz Boybo‘rining doriga.

#7. «Alpomish» dostonida Alpomish barcha shartlarda g‘olib bo‘lgach, o‘n ming uyli Qo‘ng‘irotlikdan Qalmoq yurtida yolg‘iz kim qoladi?

#8. «Alpomish» dostonida Alpomish va Qorajon dastlab qayerda uchrashadilar?

#9. «Alpomish» dostonida Shohimardon pirning ravzasiga qancha muddatda boriladi?

#10. «Alpomish» dostonida Alpomish va Barchin bilan bir xil tush ko‘rib, uyqudan namoz vaqti kalima aytib uyg‘ongan kim?

#11. «Alpomish» dostonidagi yilqiboqarning ismini toping.

#12. «Alpomish» dostonida Alpinbiyning katta o‘g‘li, shoh kim?

#13. «Alpomish» dostonida Boychiborni maqtagani uchun Ko‘sa sinchiga qanday jazo beriladi?

#14. «Alpomish» dostonida Barchinning Alpomishga yuborgan choparlari qancha vaqtda Qo‘ng‘irotga yetib boradi?

#15. «Alpomish» dostonida poygada Boychiborni kim ruhlantiradi?

#16. «Alpomish» dostonida ajdahor (ajdaho) qaysi tog‘da Boychiborni mingan Qorajonga salom beradi?

#17. «Alpomish» dostonida: «Yusuf tal’atli, Rustam sifatli, chovkar otli», – deya ta’riflangan kim?

#18. «Alpomish» dostonida kimning: «Hakimbek bilan hech bir kishi barobar bo‘lolmasin», – degan duosi ijobat bo‘ladi?

#19. «Alpomish» dostonida Boysarining nima sababdan zakotdan qattiq jahli chiqadi?

#20. «Alpomish» dostonida Barchinni qaysi otga mindiradilar, «tabla» so‘zi qanday ma’noni anglatadi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish