Bosh sahifa 9 sinf adabiyot fanidan testlar Farhod va Shirin dostoni haqida

Farhod va Shirin dostoni haqida

Farhod va Shirin dostoni haqida mavzusidagi testlar. 9-sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar.

Results

#1. Nizomiy Ganjaviyning «Xamsa»si qancha muddatda yozilgan?

#2. Qaysi she’riy san’atda misralarda o‘xshayotgan narsa ishtirok etib, o‘xshatilayotgani tushib qoladi?

#3. A. Jomiy «Xamsa»siga qaysi dostonlarni qo‘shadi? 1) «Silsilat uz-zahab»; 2) «Matla ul-anvor»; 3) «Salomon va Absol»; 4) «Maxzan ul-asror»; 5) «Hasht behisht».

#4. Quyidagi misralar Navoiy «Xamsa»sining qaysi dostonidan olingan? Emas oson bu maydon ichra turmoq, Nizomiy panjasiga panja urmoq. Kerak sher ollida ham sheri jangi, Agar sher o‘lmasa, bore palangi

#5. Xusrav Dehlaviy asli qayerlik bo‘lgan?

#6. Nizomiy Ganjaviy Shirvonshohlardan Axsatan I ning buyrug‘iga ko‘ra qaysi dostonini yozgan?

#7. Quyidagi baytning ma’nosini izohlang. Kiyurdi ilgiga davron nigine, Nigin o‘rnida la’li otashine.

#8. Alisher Navoiy «Hayrat ul-abror» dostonida insoniylikning belgisi sifatida nimani ko‘rsatadi?

#9. «Farhod va Shirin» dostonida sandiq ichidan chiqqan sirli ko‘zgu necha olim tomonidan yasalgan edi?

#10. Qaysi asarda bir nafsning ishini yetmish shayton qilolmasligi ta’kidlanadi?

#11. Arab alifbosi harflari, yozuvi asosida o‘ziga xos tashbih (o‘xshatish) yaratishni yoki aytilayotgan fikrni ifodalashni ko‘zlaydigan she’riy san’at qaysi?

#12. Farhod o‘limi oldidan nimalarni va kimlarni yod etadi?

#13. «Farhod va Shirin» dostonida «Demonkim ko‘ngli pok-u, ham ko‘zi pok, Tili pok-u, so‘zi pok-u, o‘zi pok» misralari kim haqida?

#14. Komil inson deganda qanday shaxs nazarda tutiladi? 1) aqlan va jismonan barkamol shaxs; 2) qalb pokligiga erishgan shaxs; 3) yuksak ma’naviyatli shaxs; 4) faqat aqlan yetuk shaxs.

#15. «Farhod va Shirin» dostonidagi Boniy, Moniy va Qoranlar ramziy ma’noda qanday ustozlar hisoblanadi? a) Boniy; b) Moniy; s) Qoran. 1) Ko‘ngilga ilohiy ishq binosini qurgan va qurishni o‘rgatgan piri komil; 2) Alloh ishqini qalbga naqshlash sirlarini anglatgan ustoz; 3) Ko‘ngildagi toshdan ham qattiq nafsoniy istaklarni parchalash ilmini bildirgan murshid.

#16. «Farhod va Shirin» dostonida quyidagi bayt qaysi qahramon tilidan aytilgan? Manga yor-u ne oshiq havasdur, Agar men odam o‘lsam, ushbu basdur.

#17. «Farhod va Shirin»dan olingan quyidagi qaysi dialog orqali ishqda tama va beg‘arazlik, ishqibozlik va oshiqlik ziddiyati ifodalanadi?

#18. «Farhod va Shirin»da ko‘zgu tilsimini ochmoqchi bo‘lgan odam xatarli safarga otlanib, qayerdagi tog‘ga borishi kerak edi?

#19. Navoiygacha bo‘lgan «Farhod va Shirin» dostonlari qanday nom bilan mashhur bo‘lgan?

#20. «Farhod va Shirin» dostonidan olingan quyidagi baytda kimning ta’rifi keltirilgan? Falak deb: «Dard elining shohi» oni, Malak deb: «Dard o‘ti ogohi» oni.

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish