Bosh sahifa 9 sinf adabiyot fanidan testlar Alpomish. 9 sinf adabiyot test

Alpomish. 9 sinf adabiyot test

Alpomish. Alpomish dostoni testlar. 9-sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar.

Results

#1. Xalq dostonlarida qahramonlarning o‘y-mulohazalari, nisbatan tinch ruhiy holati tasviri, o‘zaro so‘zlashuvlari necha bo‘g‘inli she’r bilan ifodalangan?

#2. «Alpomish» dostonida «saman otli, sarjig‘ali bek yigit» murojaatini kim kimga qarata aytadi?

#3. «Alpomish» dostonida Boybo‘ri va Boysari chupronto‘yga necha tilla tashlab ketishadi?

#4. Fozil shoir qaysi musiqa asbobi jo‘rligida doston aytgan?

#5. «Go‘ro‘g‘li» turkumidagi dostonlar qancha?

#6. «Alpomish» dostonida Alpomish Qalmoq yurtiga kelgach, kimni Barchinnikiga sovchi va xabarchi qilib jo‘natadi?

#7. Xalq dostonlaridagi she’rlar, asosan, necha bo‘g‘inli va qaysi vaznda?

#8. «Alpomish» dostonidan olingan quyidagi bayt qaysi qahramon tilidan aytilgan? Davlat qo‘nsa bir chibinning boshiga, Semurg‘ qushlar salom berar qoshiga.

#9. «Alpomish» dostonida Alpomishning mahramlar va Qorajon bilan ko‘rishgani qanday bo‘ladi?

#10. «Alpomish» dostonida kim Alpomish haqida: «… lekin o‘zi zo‘r-ku, zo‘r bo‘lsa ham juda qo‘rqoq, sal do‘qdan ham qo‘rqadi», – deb aytadi?

#11. Shohimardon pir qanday qiyofada to‘yga keladi?

#12. «Alpomish» dostonida Barchin alplarning zo‘ri Ko‘kaldosh ekanligini qanday bilib oladi? 1) saman yo‘rg‘asidan; 2) qo‘lidagi cho‘qmoridan; 3) boshidagi tilla jig‘asidan

#13. «Alpomish» dostonida Hakimbek Boychiborni tutgan qo‘riq kimdan qolgan edi?

#14. «Alpomish» dostonida Qo‘ng‘irot elida moli yo‘q degan kambag‘alning qancha tuyasi, qancha qo‘yi bor edi?

#15. «Alpomish» dostonida Alpinbiyning kichik o‘g‘li, boy kim?

#16. «Alpomish» dostonidan olingan quyidagi parcha kim tomonidan aytilgan? «Kelganboy, sening bir qizing bor ekan. Qani birimizga berasanmi? Birimiz olaylikmi yo barimiz olaylikmi?»

#17. «Alpomish» dostonida Hakimbek bilan Oybarchinni maktabdan chiqarib olgach, nimalarni o‘rgatadilar?

#18. «Alpomish» dostonida Boybo‘ri va Boysarining farzandlarini toping

#19. «Alpomish» dostonida quyidagi hikmat qaysi qahramon tilidan aytilgan? Davlat qo‘nsa bir chibinning boshiga, Semurg‘ qushlar salom berar qoshiga.

#20. «Doston» so‘zi qaysi tilga mansub va qanday ma’noni anglatadi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish