Bosh sahifa 9 sinf adabiyot fanidan testlar Farhod va Shirin mavzusidagi testlar. 9 sinf adabiyot

Farhod va Shirin mavzusidagi testlar. 9 sinf adabiyot

Farhod va Shirin mavzusidagi testlar 2. 9-sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar.

Results

#1. «Farhod va Shirin» dostonida quyidagi fikrlar kim tomonidan kimga qarata aytilgan? «…valoyat (avliyolik) maqomiga yetishgan zotlar ko‘p-ko‘p ibodat qilganlaridan emas, o‘z nafslarini yengganliklaridan bunday ulug‘ darajaga erishganlar».

#2. «Farhod va Shirin» dostonida qaysi qahramonlar o‘z nafsiga qul bo‘lgan shaxs timsoli sifatida keltiriladi?

#3. Alisher Navoiy «Farhod va Shirin» dostonini yana qanday nom bilan ataydi?

#4. «Farhod va Shirin» dostonida Shirinning yurti berilgan javobni belgilang.

#5. «Farhod va Shirin» dostonida Farhodning safarda topgan do‘sti kim?

#6. «Xamsa» yozish an’anasini kim boshlab bergan?

#7. «Farhod va Shirin» dostonida Farhod Yunonistonga borish uchun qaysi manzillarni bosib o‘tishi va nimalarni yengishi kerak edi? 1) Birinchi manzilda ajdahoni yengishi kerak edi; 2) Ikkinchi manzilda Ahraman devni yengishi kerak edi; 3) Uchinchi manzilda yanada mushkulroq tilsimni yengishi kerak edi; 4) To‘rtinchi manzilda tog‘dagi g‘or ichidan donishmand Suqrotni topishi kerak edi; 5) Beshinchi manzilda cho‘ldan Mulkoroni topishi kerak edi.

#8. «Farhod va Shirin» dostonida quyidagi misralarda qanday san’at qo‘llangan? Demonkim, ko‘ngli pok-u ham ko‘zi pok, Tili pok-u, so‘zi pok-u, o‘zi pok.

#9. «Farhod va Shirin» dostonidan olingan quyidagi gap kim tomonidan kimga qarata aytilgan? Bu bo‘lg‘ay dard-u ishq oyini, vah-vah?! Vafo-yu mehr sharti, ollah-ollah?!

#10. «Hayrat ul-abror»da Navoiy saxovatdan ham ulug‘ himmat deb bilgan narsa nima?

#11. «Farhod va Shirin» dostonida Farhod Arman yurtiga kelgunga qadar odamlar metindek toshlardan iborat tog‘ni kesish uchun necha yil zahmat chekkan edilar?

#12. «Farhod va Shirin» dostonining asosiy voqealari nima bilan boshlanadi?

#13. «Farhod va Shirin» dostonida ikkinchi misrada «shu’layi dard» deganda kim nazarda tutilmoqda? Ochildi bog‘ida bir otashin vard, Demaykim vard, balkim shu’layi dard.

#14. «Farhod va Shirin»da quyidagi baytlar qaysi o‘rinlarda keltiriladi? 1) Dedi: – «Har ishki qilmish odamizod, Tafakkur birla bilmish odamizod»; 2) Ulum ichra manga to bo‘ldi madxal Topilmas mushkile men qilmag‘an hal.

#15. Tasavvufda nafsni yengishning yo‘li?

#16. «Farhod va Shirin» dostonida quyidagi satrlar kimning tilidan aytilgan? Kerak ishq ahli qul bo‘lmoq bu so‘zga: «Ki, shahliq o‘zgadur, oshiqlik o‘zga».

#17. «Farhod va Shirin» dostonida Xusravni kim o‘ldiradi?

#18. «Farhod va Shirin» dostonidan olingan quyidagi baytning ma’nosini izohlang. Harimi iffat ichra shoh ul ermish, Sipehri ismat uzra moh ul ermish.

#19. «Hayrat ul-abror»ning beshinchi maqolatidan olingan quyidagi baytda qaysi badiiy san’atdan foydalanilgan? «O‘yla bulutdekki, quruq bog‘ uza Yog‘may o‘tub, suvni to‘kar tog‘ uza».

#20. Nizomiy Ganjaviy Alovuddin Ko‘rpa Arslonning topshirig‘i bilan qaysi asarini yozgan?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish