Bosh sahifa 9 sinf adabiyot fanidan testlar Farhod va Shirin mavzusidagi testlar. 9-sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar.

Farhod va Shirin mavzusidagi testlar. 9-sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar.

Farhod va Shirin mavzusidagi testlar. 9-sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar.

Results

#1. Alisher Navoiy «Xamsa»sining quyidagi qaysi dostoni ishqiysarguzasht doston hisoblanmaydi?

#2. Alisher Navoiy «Xamsa»sining hajmi qancha?

#3. Elga manfaat yetkazish masalalariga oid quyidagi bayt qaysi asardan olingan? Odamiy ersang, demagil odami, Oniki yo‘q xalq g‘amidan g‘ami.

#4. «Farhod va Shirin» dostonidan olingan quyidagi misralarda nima tasvirlangan? Xaloyiq harne qilsa tergamak yo‘q, Ne qilg‘anni yamon qilding demak yo‘q.

#5. Quyidagi fikrlar kim haqida? «Unda turkiy qavm ayollariga xos eng baland ma’naviy fazilatlar kishini maftun etadi. Uning uchim martaba, boylik, xashamat kabi o‘tkinchi dunyo matohlarining hech qadri yo‘q, aksincha, muhabbat va pokiza inson shaxsiyati eng oliy qadriyat».

#6. Nizomiy Ganjaviy Iroq hukmdori To‘rg‘ul II ning iltimosiga ko‘ra qaysi asarini yozgan?

#7. «Farhod va Shirin» dostonida Farhodning tug‘ilishi ta’riflangan ushbu baytdagi tarixiy shaxsning nomini toping. Tushub ishq ahli ichra har taraf jo‘sh, Chu tug‘di o‘tda sayr aylar … .

#8. «Farhod va Shirin» dostonida xoqon Farhodning ko‘nglini olish uchun necha qasr qurdiradi?

#9. «Farhod va Shirin» dostonida ko‘zgu tilsimini ochmoqchi bo‘lgan odam Yunonistonga borguncha necha manzildan o‘tishi kerak edi?

#10. «Farhod va Shirin» dostonida Mulkoro kim?

#11. «Farhod va Shirin» dostoni qaysi bahrda yozilgan?

#12. «Hayrat ul-abror» dostonidagi maqolatlar so‘ngida mavzuni dalillash, uni hayotiy asoslash maqsadida qaysi janrdagi asarlar keltiriladi?

#13. «Farhod va Shirin» dostonida kim poklanish matlabi ila komillik sari intilayotgan solik ruh (mo‘min, muslim banda)ning timsoli hisoblanadi?

#14. Navoiy qaysi dostonda voqeani hikoya qilish asosida emas, balki muallif fikr-mulohazalarining bayoni tarzida yoritadi?

#15. «Farhod va Shirin» dostonida Buzurg Ummid kim?

#16. «Farhod va Shirin»da sirli ko‘zguning orqasida uning maxfiy sirlari yozib qo‘yilgan bo‘lib, unga ko‘ra, Farhod sirli ko‘zgu tilsimini ochish uchun qanday shartlarni bajarishi kerak edi?

#17. Quyidagi misralarning ma’nosini aniqlang. Ul til bila nazm bo‘ldi malfuz Kim forsiy anglar o‘ldi mahfuz.

#18. Dostonlarning ma’nolari to‘g‘ri berilgan javobni toping. 1) «Maxzan ul-asror»; a) «Yetti go‘zal»; 2) «Haft paykar»; b) «Besh xazina»; 3) «Panj ganj»; d) «Nurlarning boshlanmasi»; 4) «Matla ul-anvor»; e) «Yaxshilar tasbihi»; 5) «Hasht behisht»; f) «Yetti taxt»; 6) «Tuhfat ul-ahror»; g) «Sakkiz jannat»; 7) «Sabhat ul abror»; h) «Sirlar xazinasi»; 8) «Haft avrang». i) «Erkinlar tuhfasi».

#19. «Farhod va Shirin» dostonidan olingan quyidagi misralarni Shirin kimga qarata aytadi? Boshimg‘a tig‘i g‘am sursang ne bo‘lg‘ay? Bu so‘z deguncha o‘ltirsang ne bo‘lg‘ay?

#20. Dostonlar, butun Sharq mumtoz adabiyotida bo‘lganidek, an’anaviy muqaddima bilan boshlangan va muqaddima nimalardan tashkil topgan?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish