Bosh sahifa 9 sinf adabiyot fanidan testlar Farhod va Shirin

Farhod va Shirin

Farhod va Shirin mavzusidagi testlar 2. 9-sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar.

Results

#1. «Farhod va Shirin»dan olingan quyidagi baytda qaysi qahramon tasvirlangan? Bo‘lub oshiq g‘ami sharhida g‘amnok, Yaqo chokin o‘qub, aylab yaqo chok.

#2. «Farhod va Shirin» dostonida Xusrav Farhodni qanday yengadi?

#3. «Farhod va Shirin» dostonida Xusravning «Dilbaringning sifatlarini aytgin» degan murojaatiga Farhod: «Til g‘ayratidan otini tutmayman», – deb javob beradi. Ushbu gapdan qanday mazmun anglashiladi?

#4. Quyidagi baytda qanday she’riy san’at qo‘llangan? Boshni fido ayla ato boshig‘a, Jismni qil sadqa ano qoshig‘a Tun-kuningga aylagil nur fosh, Birisin oy angla, birisin quyosh.

#5. Navoiygacha bo‘lgan «Farhod va Shirin» dostonlarining bosh qahramoni kim bo‘lgan?

#6. Quyidagi misralar Alisher Navoiyning qaysi asari xotimasida uchraydi? Men turkcha boshlabon rivoyat, Qildim bu fasonani hikoyat.

#7. «Farhod va Shirin» dostonida «O‘qub o‘tmak, uqub o‘tmak» kimning shiori edi?

#8. «Farhod va Shirin» dostonida Farhod hamma to‘siqlarni yengib nimalarni qo‘lga kiritadi? 1) Jamshid jomini; 2) Iskandar uzugini; 3) Jamshid boyligini; 4) Temir jussalarni; 5) Sulaymon uzugini; 6) Iskandar boyligini.

#9. X. Dehlaviy «Xamsa»sining dostonlari to‘g‘ri berilgan javobni toping. 1) «Matla ul-anvor»; 2) «Shirin va Xusrav»; 3) «Majnun va Layli»; 4) «Hasht behisht»; 5) «Oyinayi Iskandariy»; 6) «Maxzan ul-asror»; 7) «Farhod va Shirin»; 8) «Sab’ai sayyor»; 9) «Saddi Iskandariy»; 10) «Iskandarnoma»; 11) «Haft paykar».

#10. «Farhod va Shirin» dostonida Farhod to‘rtinchi manzilda kim bilan uchrashadi?

#11. «Farhod va Shirin» dostonidan olingan quyidagi misralarda kim ta’riflangan? Kiyurdi ilgiga davron nigine, Nigin o‘rnida la’li otashine.

#12. O‘zbek adabiyotida mukammal yaratilgan komil inson obrazi qaysi?

#13. «Farhod va Shirin» dostonidan olingan quyidagi misralarda qanday san’at qo‘llanilgan? Shabistonida tug‘di bir yangi oy, Yangi oy yo‘qki, mehri olamoroy.

#14. Nizomiy Ganjaviy va Jomiy «Xamsa»larining nomlarini toping.

#15. «Farhod va Shirin» dostonidan olingan quyidagi baytda «vard», «ochildi», «bog‘ida» so‘zlari qaysi so‘zlar o‘rnida istiora qilingan? Ochildi bog‘ida bir otashin vard, Demaykim vard, balkim shu’layi dard.

#16. «Farhod va Shirin» dostonidan olingan quyidagi baytda kim haqida gap ketmoqda va aslida otash (olov)ga o‘xshatilgan narsa nima? Kiyurdi ilgiga davron nigine, Nigin o‘rnida la’li otashine.

#17. «Farhod va Shirin» dostonidan olingan quyidagi baytda so‘z o‘yini vositasida qaysi qahramonning ismi yashiringan va qanday she’riy san’at qo‘llangan? Firoq-u rashk-u hajr-u oh ila dard, Biror harf ibtidodin aylabon fard.

#18. Alisher Navoiy «Xamsa»sining dostonlari ichida maqolatlardan tashkil topgan doston qaysi?

#19. «Farhod va Shirin» dostonida Farhod qancha muddatda Qur’oni karimni yod olgan?

#20. Alisher Navoiy «Xamsa»sini qancha muddatda yozib tugatgan?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish