Bosh sahifa 9 sinf adabiyot fanidan testlar Farhod va Shirin

Farhod va Shirin

Farhod va Shirin mavzusidagi testlar. 9-sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar.

Results

#1. Quyidagi misralar Alisher Navoiy «Xamsa»sining qaysi dostoni dan olingan? Ani nazm etki, tarhi toza bo‘lg‘ay, Ulusqa mayli beandoza bo‘lg‘ay. Yo‘q ersa nazm qilg‘onni xaloyiq, Mukarrar aylamak sendin ne loyiq?

#2. «Farhod va Shirin» dostonida Farhodga tosh yo‘nishni kim o‘rgatgan?

#3. Quyidagi bayt Navoiy «Xamsa»sining qaysi qahramoni haqida? Yuzinda ishq asrori yozilg‘on, Ichinda dard ta’vizi qozilg‘an.

#4. «Farhod va Shirin» dostonidagi sirli ko‘zguni kim yasattirgan?

#5. Alisher Navoiy «Xamsa»sining qaysi dostoni falsafiy-ta’limiy doston hisoblanadi?

#6. «Farhod va Shirin» dostonidan olingan quyidagi baytda qaysi qahramon holati tasvirlangan? Bo‘lub el anduhidin ko‘ngli g‘amnok, Yaqo chokni ko‘rub ko‘ksin qilib chok.

#7. Quyidagi fikrlar «Xamsa»ning qaysi qahramoni haqida? Agar bir qatla ko‘rdi har sabaqni, Yana ochmoq yo‘q erdi ul varaqni. Ne so‘znikim, o‘qub ko‘ng‘lig‘a yozib, Dema ko‘ngliki, jon lavhiga qozib.

#8. «Farhod va Shirin» dostonida Xusrav Farhoddan qachondan ishq aro mast bo‘lganligini so‘raganida Farhod qanday javob beradi?

#9. «Farhod va Shirin»da quyidagi bayt kim tomonidan kimga qarata aytilgan? Dedi: «Har ishki qilmish odamizod, Tafakkur birla bilmish odamizod».

#10. Quyidagi fikrlar nima haqida? «Insonni poklaydi, ezgulik sari yetaklaydi, unga o‘zligini tanitadi, bir so‘z bilan aytganda, komillik sifatlarini tarbiyalaydi».

#11. «Farhod va Shirin» dostonida qaysi yurtlar ramziy ma’noga ega?

#12. «Farhod va Shirin» dostonida Farhod o‘limi oldidan murojaat qilgan obrazlarni toping. 1) «Ne hol erur, hayhot-hayhot, Netar jonimni olsang, ey … , bot?!»; 2) «Buzug‘luq, ey … , ko‘rguzdung oxir! Buzulg‘an xotirimni buzdung oxir!»; 3) «Bu ne insof edi, ey soqiyi … , O‘lar chog‘da qadah tutmoq to‘la zahr?!».

#13. «Farhod va Shirin» dostonidan olingan quyidagi ta’rif kim haqida? Harimi iffat ichra shoh ul ermish, Sipehri ismat uzra moh ul ermish.

#14. «Farhod va Shirin» dostonida Farhodning tasavvufiy yo‘li qanday yo‘l? 1) ishqda komillikka erishib, sevimli yori bilan baxtli yashash yo‘li; 2) o‘z yaratuvchisi tomon intilish yo‘li; 3) tariqat orqali haqiqiy mahbub tomon intilish yo‘li.

#15. «Farhod va Shirin» dostonida Farhod necha oyda butkul savod chiqaradi?

#16. «Farhod va Shirin» dostonida ko‘zgu tilsimini ochmoqchi bo‘lgan odamning birinchi va ikkinchi manzilda nimalarni yengishi lozimligini ketma-ketlikda ko‘rsating.

#17. «Farhod va Shirin» dostonida Shirinning yurtidagi chashmani insonlar qanday atashlarini topib, baytni to‘ldiring. Debon … ul chashmani xayl, Ki, o‘lgan ichsa aylar jon sari mayl.

#18. «Farhod va Shirin» dostonida Farhod 10 yoshda necha 20 yoshda yoshcha qaddu jismga ega bo‘ladi?

#19. Jomiyning «Xamsa»si nechta dostondan tashkil topgan va qanday nomlangan?

#20. Quyidagi misralar Alisher Navoiy «Xamsa»sining qaysi dostonidan olingan? Chun forsiy erdi nukta shavqi, Ozroq edi andi turk zavqi.

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish