Alpomish dostoni testlar to’plami.

Alpomish. Alpomish dostoni testlar. 9-sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar.

Natijalar

#1. «Alpomish» dostonida Boybo‘ri ukasi Boysarini baxil bo‘lib qolmasin deb necha mahramini zakotga jo‘natadi?

#2. «Alpomish» dostonida Qo‘ng‘irot elining necha urug‘ ekanligi aytiladi?

#3. «Alpomish» dostonida quyidagi epik qolip shakliga kelib qolgan misralar dostonda kim tomonidan kimga qarata aytilgan? «Dam shu damdir o‘zga damni dam dema, Boshing eson, davlatingni kam dema». «Davlat qo‘nsa bir chibinning boshiga, Semurg‘ qushlar salom berar qoshiga».

#4. «Alpomish» dostonidan olingan quyidagi fikrlar qaysi obraz haqida? «Majlisli kun bo‘lsa, to‘rdan joy tegmay, piyoladan choy tegmay, bo‘sag‘aning oldida kovishga joy bermay, kovish bilan aralashib, it yiqilish bo‘lib, paygabetda yotar edi».

#5. Fozil shoir qancha xalq dostonlarini to‘la yod bilgan?

#6. «Alpomish» dostonida Qalmoqdan poygada qancha ot qatnashadi?

#7. «Alpomish» dostonida yo‘lga chiqqan Alpomishga kimlar hamisha homiylik qiladi?

#8. Xalq dostonlariga berilgan ta’rifni to‘ldiring. «Favqulodda xususiyatlarga ega qahramonlarning boshidan o‘tgan qaltis voqealar … ».

#9. «Alpomish» dostonida Barchinning sepi necha nor tuyaga yuk bo‘ladi?

#10. «Alpomish» dostonida Hakimbek necha yoshida Alpomish degan nom oladi?

#11. «Alpomish» dostonida Qalmoqqacha necha dovon tog‘ bor edi?

#12. Xalq dostonlari shartli ravishda necha turga bo‘linadi?

#13. «Alpomish» dostonida: «Tarzi gul yuzli, shirin so‘zli, bir siyosatli kishi», – deya tasvirlangan shaxs kim?

#14. «Alpomish» dostonida: «Xudoning yaratgan sheri», – deya ta’riflangan obraz qaysi?

#15. «Alpomish» dostonida uchraydigan «eliboylar» kimlar?

#16. «Alpomish» dostonida Barchin Ko‘kaldoshdan qancha muhlat so‘raydi?

#17. Alpomish» dostonida Shohimardon pirning ravzasidan necha kun deganda: «Yaratgan farzand bermayman dedi», – degan ovoz keladi?

#18. «Alpomish» dostonida o‘n olti urug‘ Qo‘ng‘irot eli chupronto‘yda Boybo‘ri va Boysarini nima sababdan behurmat qiladi?

#19. «Alpomish» dostonida Barchindan choparlar kelgach, kim Alpomishni Barchin uchun kurashishga chorlaydi?

#20. «Alpomish» dostonida o‘n ming uyli Qo‘ng‘irot eli qayerga ko‘chadi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish