Ona tili fanidan mukammal testlar 2

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Shaxsga nisbatan qo‘llanadigan «to‘g‘ri» so‘zining ma’nodoshlarni keltiring

#2. Unli fonema yordamida farqlanadigan bir tovush bilan farq qiladigan so‘zlarga misol keltiring.

#3. 30-yillarning o‘rtalarida bolaligimni o‘ylaganimda chalakam-chatti tush ko‘rgan edim () dumli yulduz chiqqan edi () Babar (Bobur bo‘lsa kerak) degan yigitni otqorovul miltiq bilan otganda o‘lmagan edi... Ushbu gapdagi tegishli o‘rinlarda qanday tinish belgilar ishlatiladi?

#4. Egilganga egilgin boshing yerga tekkuncha, kekkayganga kekkaygin boshing ko‘kka yetguncha. Ushbu maqolda so‘zlarning shakl va ma’nosiga ko‘ra qanday turlari qatnashgan?

#5. «Tayyor» so‘zining ma’nodoshlarini keltiring.

#6. Quyidagilardan ng undoshi ishtirok etgan so‘zlarni keltiring.

#7. Sanat saroyiga konsert tomosha qilgani bordik. Gapdagi qaysi so‘z noto‘g‘ri qo‘llangan?

#8. Urish, noming o‘chsin jahonda. Gapda qaysi so‘zni qo‘llash bo‘yicha uslubiy xato bor?

#9. Jarangli va jarangsiz undosh ta’sirida paronimik qatorni yuzaga keltiradigan so‘z­larga mi­sol keltiring.

#10. A.Qahhorning bolaligi o‘tgan qishloqlarni sanang.

#11. Urush, noming o‘chsin jahonda, Hamon bitmas sen solgan alam... Satrlar muallifi kim?

#12. «Sanoqli» so‘zining ma’nodoshlarini keltiring.

#13. Besh asirkim nazmiy saroyni, Titratadi zanjirband bir she’r. Misralarda qaysi so‘zlarni qo‘llash bo‘yicha uslubiy xato bor?

#14. Osmon so‘zining ma’nodoshini keltiring.

#15. Fonema yordamida farq­lanmaydigan paronim so‘zlarga misol keltiring.

#16. U bizning jonajon Vatanimizdir. Ushbu gapdagi «vatanimiz» so‘zi nima sababdan bosh harf bilan yozilgan?

#17. «Dushman» so‘zining ma’nodoshlarini keltiring.

#18. Qo‘sh undoshlarning biri tushib qolgan taqdirda paronimik xususiyat hosil qiladigan so‘z­larga misol keltiring.

#19. 30-yillarning o‘rtalarida bolaligimni o‘ylaganimda chalakam-chatti tush ko‘rgan edim () dumli yulduz chiqqan edi () Babar (Bobur bo‘lsa kerak) degan yigitni otqorovul miltiq bilan otganda o‘lmagan edi... Ushbu gapdagi tegishli o‘rinlarda qanday tinish belgilar ishlatiladi?

#20. Egilganga egilgin boshing yerga tekkuncha, kekkayganga kekkaygin boshing ko‘kka yetguncha. Ushbu gapda qanday so‘z o‘yini bor?

Testni tugatish