Ona tili fanidan mukammal testlar 3

5-sinf Ona tili fanidan mukammal test to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Shakldosh so‘zlarni keltiring.

#2. Darak gaplarning oxiriga qanday tinish belgisi qo‘yiladi?

#3. Aqlli uzoqni ko‘zlar, aqlsiz yaqinni. Ushbu gapda qaysi so‘z turkumidagi so‘zlar zid ma’noli?

#4. Do‘st achitib gapirar, dushman kuldirib. Ushbu gapdagi zid ma’noli so‘zlarni toping.

#5. Qanday so‘zlar juft so‘zlar deyiladi?

#6. Mehmondo‘st, mehnatsevar, bolajon xalqimizga mos bo‘lgan sofdil, mard, dovyurak, dono yoshlar kelajak poydevoridir. Ushbu gapdagi qo‘shma so‘zlarni toping.

#7. Uning bosh maqsadi chuqur bilimli, yuksak ma’naviyatli, hozirjavob yoshlarni tarbiyalashdan iborat. Ushbu gapdagi qo‘shma so‘zni toping.

#8. Tinchlik urushni yengar. Ushbu gapdagi zid ma’noli so‘zlarni toping.

#9. Qarilar izzatda, yoshlar xizmatda. Ushbu gapdagi zid ma’noli so‘zlarni toping.

#10. Tinchlik urushni yengar. Ushbu gapda zid ma’noli so‘zlar qaysi so‘z turkumiga oid?

#11. Baxtiyor oqni qoradan ajratadigan bo‘ldi. Ushbu gapdagi zid ma’noli so‘zlarni toping.

#12. Bir xil so‘z turkumi doirasida omonimlik hosil qiladigan so‘zlarni keltiring.

#13. Bir yil tut ekkan kishi yuz yil gavhar teradi. Ushbu gapdagi shakldosh so‘zni toping.

#14. Aqlli uzoqni ko‘zlar, aqlsiz yaqinni. Ushbu gapdagi zid ma’noli so‘zlarni toping.

#15. Yoz – o‘tmoqda soz. Ushbu gapdagi shakldosh so‘zni toping.

#16. Juft so‘zlar qanday yoziladi?

#17. «Ozodlik» so‘zining ma’nodoshlarini keltiring.

#18. Juft so‘zlarning juftini tiklang. Kuch-..., ko‘cha-..., aql-..., egri-..., gap-..., yaxshi-..., to‘y-..., do‘st-..., baxt-..., o‘y-...

#19. Qo‘shma so‘zlarga misol keltiring.

#20. Har xil so‘z turkumlari doirasida omonimlik hosil qiladigan so‘zlarni keltiring.

Testni tugatish