Bosh sahifa Ona tili fanidan 5 sinf testlar Ona tili fanidan mukammal testlar 3

Ona tili fanidan mukammal testlar 3

5-sinf Ona tili fanidan mukammal test to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Qanday so‘zlar juft so‘zlar deyiladi?

#2. Do‘st achitib gapirar, dushman kuldirib. Ushbu gapdagi zid ma’noli so‘zlarni toping.

#3. Qo‘shma so‘zlarga misol keltiring.

#4. Tinchlik urushni yengar. Ushbu gapdagi zid ma’noli so‘zlarni toping.

#5. Juft so‘zlarning juftini tiklang. Kuch-..., ko‘cha-..., aql-..., egri-..., gap-..., yaxshi-..., to‘y-..., do‘st-..., baxt-..., o‘y-...

#6. «Ozodlik» so‘zining ma’nodoshlarini keltiring.

#7. Aqlli uzoqni ko‘zlar, aqlsiz yaqinni. Ushbu gapdagi zid ma’noli so‘zlarni toping.

#8. Juft so‘zlar qanday yoziladi?

#9. Aqlli uzoqni ko‘zlar, aqlsiz yaqinni. Ushbu gapda qaysi so‘z turkumidagi so‘zlar zid ma’noli?

#10. Har xil so‘z turkumlari doirasida omonimlik hosil qiladigan so‘zlarni keltiring.

#11. Yoz – o‘tmoqda soz. Ushbu gapdagi shakldosh so‘zni toping.

#12. Qarilar izzatda, yoshlar xizmatda. Ushbu gapdagi zid ma’noli so‘zlarni toping.

#13. Uning bosh maqsadi chuqur bilimli, yuksak ma’naviyatli, hozirjavob yoshlarni tarbiyalashdan iborat. Ushbu gapdagi qo‘shma so‘zni toping.

#14. Tinchlik urushni yengar. Ushbu gapda zid ma’noli so‘zlar qaysi so‘z turkumiga oid?

#15. Baxtiyor oqni qoradan ajratadigan bo‘ldi. Ushbu gapdagi zid ma’noli so‘zlarni toping.

#16. Bir xil so‘z turkumi doirasida omonimlik hosil qiladigan so‘zlarni keltiring.

#17. Shakldosh so‘zlarni keltiring.

#18. Bir yil tut ekkan kishi yuz yil gavhar teradi. Ushbu gapdagi shakldosh so‘zni toping.

#19. Darak gaplarning oxiriga qanday tinish belgisi qo‘yiladi?

#20. Mehmondo‘st, mehnatsevar, bolajon xalqimizga mos bo‘lgan sofdil, mard, dovyurak, dono yoshlar kelajak poydevoridir. Ushbu gapdagi qo‘shma so‘zlarni toping.

Testni tugatish