Bosh sahifa Ona tili fanidan 5 sinf testlar Ona tili fanidan mukammal testlar 3

Ona tili fanidan mukammal testlar 3

5-sinf Ona tili fanidan mukammal test to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Qarilar izzatda, yoshlar xizmatda. Ushbu gapdagi zid ma’noli so‘zlarni toping.

#2. Aqlli uzoqni ko‘zlar, aqlsiz yaqinni. Ushbu gapda qaysi so‘z turkumidagi so‘zlar zid ma’noli?

#3. Aqlli uzoqni ko‘zlar, aqlsiz yaqinni. Ushbu gapdagi zid ma’noli so‘zlarni toping.

#4. «Ozodlik» so‘zining ma’nodoshlarini keltiring.

#5. Yoz – o‘tmoqda soz. Ushbu gapdagi shakldosh so‘zni toping.

#6. Do‘st achitib gapirar, dushman kuldirib. Ushbu gapdagi zid ma’noli so‘zlarni toping.

#7. Uning bosh maqsadi chuqur bilimli, yuksak ma’naviyatli, hozirjavob yoshlarni tarbiyalashdan iborat. Ushbu gapdagi qo‘shma so‘zni toping.

#8. Tinchlik urushni yengar. Ushbu gapdagi zid ma’noli so‘zlarni toping.

#9. Qo‘shma so‘zlarga misol keltiring.

#10. Tinchlik urushni yengar. Ushbu gapda zid ma’noli so‘zlar qaysi so‘z turkumiga oid?

#11. Mehmondo‘st, mehnatsevar, bolajon xalqimizga mos bo‘lgan sofdil, mard, dovyurak, dono yoshlar kelajak poydevoridir. Ushbu gapdagi qo‘shma so‘zlarni toping.

#12. Darak gaplarning oxiriga qanday tinish belgisi qo‘yiladi?

#13. Bir xil so‘z turkumi doirasida omonimlik hosil qiladigan so‘zlarni keltiring.

#14. Juft so‘zlarning juftini tiklang. Kuch-..., ko‘cha-..., aql-..., egri-..., gap-..., yaxshi-..., to‘y-..., do‘st-..., baxt-..., o‘y-...

#15. Bir yil tut ekkan kishi yuz yil gavhar teradi. Ushbu gapdagi shakldosh so‘zni toping.

#16. Baxtiyor oqni qoradan ajratadigan bo‘ldi. Ushbu gapdagi zid ma’noli so‘zlarni toping.

#17. Shakldosh so‘zlarni keltiring.

#18. Har xil so‘z turkumlari doirasida omonimlik hosil qiladigan so‘zlarni keltiring.

#19. Juft so‘zlar qanday yoziladi?

#20. Qanday so‘zlar juft so‘zlar deyiladi?

Testni tugatish