Ona tili fanidan mukammal testlar 7

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Yer yuzida barcha xalqlar tinch va totuv yashasa. Bu gapning ifoda maqsadiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#2. Kesim qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#3. Istak gaplarning oxiriga qanday tinish belgisi qo‘yiladi?

#4. Ipak qurticha g‘ayrating yo‘qmi () Ushbu gapda qanday tinish belgisi ishlatilishi kerak?

#5. Kimning qaysi she’ri boshdan oyoq istak gap shaklida?

#6. Shovullab gullarning oldiga kelibdi. Ushbu gap qanday gap bo‘laklaridan tashkil topgan?

#7. His-hayajonli gaplar necha xil yo‘llar bilan hosil qilinadi?

#8. Shaxs-son ma’nolarini qaysi bo‘lak ifodalaydi

#9. Gap tarkibida ma’lum so‘­roqqa javob bo‘luvchi mustaqil so‘z va so‘z birikmasi nima de­yiladi?

#10. Bir kuni bog‘ga shamol kiribdi-da, bir joyga berkinib olib gullarni tomosha qila boshlabdi. Ushbu gap qanday gap bo‘lakla­ridan tashkil topgan?

#11. Unga gullar juda yoqibdi. Ushbu gap qanday gap bo‘laklaridan tashkil topgan?

#12. Gullar undan qo‘rqishmabdi. Ushbu gap qanday gap bo‘laklaridan tashkil topgan?

#13. Qaysi bo‘lak boshqa bo‘laklarsiz gap bo‘la oladi?

#14. Shaharda ko‘kalamzorlashtirish oyligi bo‘lib o‘tdi. Bu gapning ifoda maqsadiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#15. His-hayajon gaplarning oxiriga qanday tinish belgisi qo‘yiladi?

#16. Millatning dardiga darmon bo‘linglar. Bu gapning ifoda maqsadiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#17. Bahor () Barqut kiyib bezandi bog‘lar. Ushbu gapda qanday tinish belgisi ishlatilishi ke­rak?

#18. Gapning his-hayajonli va his-hayajonsiz turlari ularning qaysi xususiyatiga ko‘ra turlari sanaladi?

#19. Gapning mazmuniy markazi qaysi bo‘lak?

#20. His-hayajonli gaplar qaysi yo‘llar bilan hosil qilinadi? 1. Naqadar, qanchalar, shunchalar, qancha, qanday kabi so‘zlar bilan. 2. Undov so‘zlar bilan. 3. Kesimni gapning oldiga keltirish bilan.

Testni tugatish