Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 6

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Maqsadimiz tinch yashash, O‘qish, ishlash va qurish. Urushni xohlamaymiz, Yashasin erkin turmush. Misralar muallifi kim?

#2. Istak gaplarning kesimi qanday shaklda bo‘ladi?

#3. Kelajakda kim bo‘lmoqchisan? Ushbu gapda qanday so‘roq olmoshi ishtirok etgan?

#4. So‘roq-taajjub yuklamalarini ayting.

#5. Shu aziz Vatan barchamizniki emasmi? Ushbu so‘roq gap nima yordamida hosil qilingan?

#6. Shart mayli shaklini keltiring.

#7. Bo‘sh vaqtingizda onangizga yordam berasizmi? Ushbu so‘roq gap nima yordamida hosil qilingan?

#8. Buyruq gaplar qanday ma’nolarni bildiradi?

#9. Chiziqcha bilan yoziladigan so‘roq-taajjub yuklamalari …

#10. Buyruq gaplarning kesimi qanday fe’llar bilan ifodalanadi?

#11. Uyda mehmon bor? Ushbu so‘roq gap qanday vosita yordamida hosil qilingan?

#12. Mustaqil yurt deganda nimani tushunasiz? Ushbu so‘roq gap nima yordamida hosil qilingan?

#13. So‘zga qo‘shib yoziladigan so‘roq-taajjub yuklamasi ...

#14. Uchi ochilmagan qalamning nechta qirrasi bor? Ushbu gapda qaysi so‘z maxsus javobni talab qiladi?

#15. O‘zingga yoqqan narsani boshqalarga ham ravo ko‘r. Bu gapning ifoda maqsadiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#16. So‘roq-taajjub yuklamalari qanday yoziladi?

#17. So‘roq yuklamalari yordamida hosil qilingan so‘roq gaplarda qanday javob beriladi?

#18. So‘roq gaplarning oxiriga qanday tinish belgisi qo‘yiladi?

#19. Qanday so‘roq gaplarda so‘roq so‘z maxsus javobni talab qiladi?

#20. Buyruq gaplarning oxirida qanday tinish belgisi ishlatiladi?

Testni tugatish