Bosh sahifa Ona tili fanidan 5 sinf testlar Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 8

Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 8

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Eganing tagiga qanday belgi chiziladi?

#2. Qanday holda ega va ot kesim orasiga tire qo‘yiladi?

#3. Aqlli qariya – oqib turgan daryo. Ushbu gapda nima sababdan tire ishlatilgan?

#4. Fe’l kesim nimalar bilan ifodalanadi?

#5. Eldan ayrilguncha jondan ayril. Ushbu gap kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#6. Ega qaysi bo‘lakka bog‘lanadi?

#7. Aqlli qariya – oqib turgan daryo. Ushbu gapda kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turi ishtirok etgan?

#8. Duo olgan omondir, qarg‘ish olgan yomondir. Ushbu gapda kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turi ishtirok etgan?

#9. Fe’l kesim qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#10. Fe’l kesim va ot kesim kesimning qaysi xususiyatiga ko‘ra turi?

#11. Ko‘z – qo‘rqoq, qo‘l – botir. Ushbu gap kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#12. Sodda yig‘iq va sodda yoyiq gaplar gapning qaysi xususiyatiga ko‘ra turi?

#13. Ot kesim nimalar bilan ifodalanadi?

#14. Ota-onasini ulug‘lagan insonni bir kun kelib bolalari boshiga ko‘taradi. Ushbu gap qanday gap bo‘laklaridan tashkil topgan?

#15. Ko‘pdan quyon qochib qutulmas. Ushbu gap kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#16. Ega qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#17. Izlaganga tole yor. Ushbu gap kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi? A

#18. Kesim qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra necha turga bo‘linadi?

#19. Arslon izidan qaytmas, yigit – so‘zidan. Ushbu gapda nima sababdan tire ishlatilgan?

#20. Ot kesim qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

Testni tugatish