Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 8

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Kesim qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra necha turga bo‘linadi?

#2. Eldan ayrilguncha jondan ayril. Ushbu gap kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#3. Ega qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#4. Ega qaysi bo‘lakka bog‘lanadi?

#5. Duo olgan omondir, qarg‘ish olgan yomondir. Ushbu gapda kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turi ishtirok etgan?

#6. Ko‘pdan quyon qochib qutulmas. Ushbu gap kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#7. Fe’l kesim va ot kesim kesimning qaysi xususiyatiga ko‘ra turi?

#8. Izlaganga tole yor. Ushbu gap kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi? A

#9. Eganing tagiga qanday belgi chiziladi?

#10. Ot kesim qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#11. Ot kesim nimalar bilan ifodalanadi?

#12. Ko‘z – qo‘rqoq, qo‘l – botir. Ushbu gap kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#13. Qanday holda ega va ot kesim orasiga tire qo‘yiladi?

#14. Aqlli qariya – oqib turgan daryo. Ushbu gapda kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turi ishtirok etgan?

#15. Fe’l kesim nimalar bilan ifodalanadi?

#16. Aqlli qariya – oqib turgan daryo. Ushbu gapda nima sababdan tire ishlatilgan?

#17. Fe’l kesim qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#18. Arslon izidan qaytmas, yigit – so‘zidan. Ushbu gapda nima sababdan tire ishlatilgan?

#19. Sodda yig‘iq va sodda yoyiq gaplar gapning qaysi xususiyatiga ko‘ra turi?

#20. Ota-onasini ulug‘lagan insonni bir kun kelib bolalari boshiga ko‘taradi. Ushbu gap qanday gap bo‘laklaridan tashkil topgan?

Testni tugatish