Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 8

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Aqlli qariya – oqib turgan daryo. Ushbu gapda nima sababdan tire ishlatilgan?

#2. Sodda yig‘iq va sodda yoyiq gaplar gapning qaysi xususiyatiga ko‘ra turi?

#3. Eganing tagiga qanday belgi chiziladi?

#4. Ota-onasini ulug‘lagan insonni bir kun kelib bolalari boshiga ko‘taradi. Ushbu gap qanday gap bo‘laklaridan tashkil topgan?

#5. Ko‘pdan quyon qochib qutulmas. Ushbu gap kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#6. Fe’l kesim qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#7. Ega qaysi bo‘lakka bog‘lanadi?

#8. Qanday holda ega va ot kesim orasiga tire qo‘yiladi?

#9. Ega qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#10. Aqlli qariya – oqib turgan daryo. Ushbu gapda kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turi ishtirok etgan?

#11. Izlaganga tole yor. Ushbu gap kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi? A

#12. Kesim qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra necha turga bo‘linadi?

#13. Ko‘z – qo‘rqoq, qo‘l – botir. Ushbu gap kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#14. Duo olgan omondir, qarg‘ish olgan yomondir. Ushbu gapda kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turi ishtirok etgan?

#15. Arslon izidan qaytmas, yigit – so‘zidan. Ushbu gapda nima sababdan tire ishlatilgan?

#16. Ot kesim qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#17. Ot kesim nimalar bilan ifodalanadi?

#18. Fe’l kesim nimalar bilan ifodalanadi?

#19. Eldan ayrilguncha jondan ayril. Ushbu gap kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#20. Fe’l kesim va ot kesim kesimning qaysi xususiyatiga ko‘ra turi?

Testni tugatish