Bosh sahifa Ona tili fanidan 5 sinf testlar Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 8

Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami 8

5-sinf Ona tili fanidan mukammal testlar to’plami. Ushbu ona tili fanidan testlar yeching va bilimingizni oshiring.

Testni yechib bo’lgandan so’ng izoh qoldirishni unutmang!

Results

Siz testdan o’tdingiz

Siz testdan o’ta olmadingiz.

#1. Ko‘pdan quyon qochib qutulmas. Ushbu gap kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#2. Ko‘z – qo‘rqoq, qo‘l – botir. Ushbu gap kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#3. Fe’l kesim nimalar bilan ifodalanadi?

#4. Ega qaysi bo‘lakka bog‘lanadi?

#5. Sodda yig‘iq va sodda yoyiq gaplar gapning qaysi xususiyatiga ko‘ra turi?

#6. Eganing tagiga qanday belgi chiziladi?

#7. Aqlli qariya – oqib turgan daryo. Ushbu gapda kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turi ishtirok etgan?

#8. Ot kesim qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#9. Kesim qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra necha turga bo‘linadi?

#10. Duo olgan omondir, qarg‘ish olgan yomondir. Ushbu gapda kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turi ishtirok etgan?

#11. Eldan ayrilguncha jondan ayril. Ushbu gap kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi?

#12. Ega qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#13. Qanday holda ega va ot kesim orasiga tire qo‘yiladi?

#14. Fe’l kesim qanday so‘roqlarga javob bo‘ladi?

#15. Fe’l kesim va ot kesim kesimning qaysi xususiyatiga ko‘ra turi?

#16. Ot kesim nimalar bilan ifodalanadi?

#17. Aqlli qariya – oqib turgan daryo. Ushbu gapda nima sababdan tire ishlatilgan?

#18. Ota-onasini ulug‘lagan insonni bir kun kelib bolalari boshiga ko‘taradi. Ushbu gap qanday gap bo‘laklaridan tashkil topgan?

#19. Izlaganga tole yor. Ushbu gap kesimning qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra qaysi turiga kiradi? A

#20. Arslon izidan qaytmas, yigit – so‘zidan. Ushbu gapda nima sababdan tire ishlatilgan?

Testni tugatish