Bosh sahifa 8-sinf adabiyot testlar Kuntug’mish dostoni 3

Kuntug’mish dostoni 3

8 sinf adabiyot test

Kuntug’mish dostoni mavzulashtirilgan testlar 3.  8 sinf adabiyot fanidan online testlar.

Results

#1. «Kuntug‘mish»da kim daryodan kechadigan qayiqlarni suvga cho‘ktirib ketadi?

#2. «Kuntug‘mish» dostonida voqealar so‘ngida Zangarga kim podsho bo‘ladi?

#3. «Kuntug‘mish»da ikkala bolasi va xotinidan ayrilgan Kuntug‘mish qanday yo‘lni tanlaydi?

#4. «Kuntug‘mish» dostonida Buvraxon Xolbekani ushlab kelgani uchun Azbarxo‘jaga qanday tadbir qo‘llaydi?

#5. «Kuntug‘mish» dostonida qanday tasvir vositalaridan unumli foydalanilgan?

#6. «Kuntug‘mish»da Xolbeka nima sababdan o‘g‘illarini No‘g‘ay yurtiga jo‘natib yuboradi?

#7. «Kuntug‘mish»da Xolbekaning sovchilarga qo‘ygan shartini davom ettiring. «Har kim meni olaman deb kelsa, … »

#8. «Kuntug‘mish»da Xolbeka farzandlari bilan qayerda topishadi?

#9. «Kuntug‘mish»da Xolbeka ko‘shkining qancha zinasi bor edi?

#10. «Kuntug‘mish»da Kuntug‘mish va Xolbeka tulupdan necha kunda qutuladi?

#11. «Kuntug‘mish»da Xolbeka: «Shu ko‘rgan tushim rahmoniy bo‘lsa, oshiq-ma’shuqlik avvaldan pok bo‘lsa, Xudoyo xudovando, shu sandig‘im senga omonat, to‘radan boshqaga tegmasin», – deb oqizib yuborgan sandiqni kim ko‘rib qoladi?

#12. «Kuntug‘mish» dostonida quyidagi misralar kimning tilidan aytilgan? Mardlarning parvoyi bo‘lmas o‘limdan, Musulmonman, kalma kelar tilimdan.

#13. Xalq dostonlarida qaysi voqealar she’riy tarzda beriladi?

#14. «Kuntug‘mish» dostonida qaysi qahramonlar qiyofasi o‘ziga xos tarzda yoritilgan?

#15. «Doston» so‘zi forschada…

#16. «Kuntug‘mish»da kim Kuntug‘mishni ziyofatda mast qilib, kigizga o‘rab, ikki o‘g‘lini (go‘dagini) ham shu sahroda qoldirib, Xolbekani bandi qilganicha Zangar yurtiga olib ketadi?

#17. «Kuntug‘mish»da Gurkiboyni cho‘ponlar kimning bolasi deb bahslashishadi? 1) «Qirga chiqqan xotinning bolasi»; 2) «Mo‘ltonining bolasi»; 3) «Qozoqning bolasi»; 4) «Bir uyquchi befarq xotinning bolasi»; 5) «Bir o‘g‘rining bolasi».

#18. «Kuntug‘mish» dostonida Xolbekaning husn-u jamoliga mahliyo bo‘lgan Azbarxo‘ja xiyonatga yuz tutib, qanday ishlarni qiladi? 1) Kuntug‘mishning ikki o‘g‘lini sahroda qoldirib ketadi; 2) Kuntug‘mishni ziyofatda mast qilib, kigizga o‘rab ketadi; 3) Kuntug‘mishning sharobiga uyqu dori qo‘shib beradi; 4) Xolbekani Zangarga olib ketadi.

#19. «Kuntug‘mish»da «Xon g‘azabi – Xudo g‘azabi» naqli necha o‘rinda qo‘llanilgan va kimlar aytgan?

#20. «Kuntug‘mish» dostonining maktab darsligidagi varianti qaysi baxshidan yozib olingan?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish