Bosh sahifa 8-sinf adabiyot testlar Kuntug’mish dostoni 3

Kuntug’mish dostoni 3

8 sinf adabiyot test

Kuntug’mish dostoni mavzulashtirilgan testlar 3.  8 sinf adabiyot fanidan online testlar.

Results

#1. «Kuntug‘mish»da Xolbeka nima sababdan o‘g‘illarini No‘g‘ay yurtiga jo‘natib yuboradi?

#2. «Kuntug‘mish»da Xolbeka farzandlari bilan qayerda topishadi?

#3. «Kuntug‘mish» dostonining maktab darsligidagi varianti qaysi baxshidan yozib olingan?

#4. «Kuntug‘mish» dostonida qaysi qahramonlar qiyofasi o‘ziga xos tarzda yoritilgan?

#5. «Kuntug‘mish»da kim Kuntug‘mishni ziyofatda mast qilib, kigizga o‘rab, ikki o‘g‘lini (go‘dagini) ham shu sahroda qoldirib, Xolbekani bandi qilganicha Zangar yurtiga olib ketadi?

#6. «Doston» so‘zi forschada…

#7. «Kuntug‘mish» dostonida Xolbekaning husn-u jamoliga mahliyo bo‘lgan Azbarxo‘ja xiyonatga yuz tutib, qanday ishlarni qiladi? 1) Kuntug‘mishning ikki o‘g‘lini sahroda qoldirib ketadi; 2) Kuntug‘mishni ziyofatda mast qilib, kigizga o‘rab ketadi; 3) Kuntug‘mishning sharobiga uyqu dori qo‘shib beradi; 4) Xolbekani Zangarga olib ketadi.

#8. «Kuntug‘mish»da Kuntug‘mish va Xolbeka tulupdan necha kunda qutuladi?

#9. «Kuntug‘mish»da «Xon g‘azabi – Xudo g‘azabi» naqli necha o‘rinda qo‘llanilgan va kimlar aytgan?

#10. «Kuntug‘mish»da Gurkiboyni cho‘ponlar kimning bolasi deb bahslashishadi? 1) «Qirga chiqqan xotinning bolasi»; 2) «Mo‘ltonining bolasi»; 3) «Qozoqning bolasi»; 4) «Bir uyquchi befarq xotinning bolasi»; 5) «Bir o‘g‘rining bolasi».

#11. «Kuntug‘mish»da Xolbekaning sovchilarga qo‘ygan shartini davom ettiring. «Har kim meni olaman deb kelsa, … »

#12. «Kuntug‘mish» dostonida Buvraxon Xolbekani ushlab kelgani uchun Azbarxo‘jaga qanday tadbir qo‘llaydi?

#13. Xalq dostonlarida qaysi voqealar she’riy tarzda beriladi?

#14. «Kuntug‘mish»da Xolbeka ko‘shkining qancha zinasi bor edi?

#15. «Kuntug‘mish» dostonida qanday tasvir vositalaridan unumli foydalanilgan?

#16. «Kuntug‘mish»da ikkala bolasi va xotinidan ayrilgan Kuntug‘mish qanday yo‘lni tanlaydi?

#17. «Kuntug‘mish»da Xolbeka: «Shu ko‘rgan tushim rahmoniy bo‘lsa, oshiq-ma’shuqlik avvaldan pok bo‘lsa, Xudoyo xudovando, shu sandig‘im senga omonat, to‘radan boshqaga tegmasin», – deb oqizib yuborgan sandiqni kim ko‘rib qoladi?

#18. «Kuntug‘mish»da kim daryodan kechadigan qayiqlarni suvga cho‘ktirib ketadi?

#19. «Kuntug‘mish» dostonida voqealar so‘ngida Zangarga kim podsho bo‘ladi?

#20. «Kuntug‘mish» dostonida quyidagi misralar kimning tilidan aytilgan? Mardlarning parvoyi bo‘lmas o‘limdan, Musulmonman, kalma kelar tilimdan.

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish