Bosh sahifa 8-sinf adabiyot testlar Kuntug’mish dostoni 4

Kuntug’mish dostoni 4

8 sinf adabiyot test

Kuntug’mish dostoni mavzulashtirilgan testlar 4.  8 sinf adabiyot fanidan online testlar.

Results

#1. «Kuntug‘mish»da Buvraxonning jallod va mirg‘azablari Xolbeka va Kuntug‘mish yashiringan joyni kimlardan bilib olishadi?

#2. «Kuntug‘mish» dostonida Xolmo‘min kimning o‘g‘li?

#3. «Kuntug‘mish»da Kuntug‘mish Zangar yurtiga qanday qiyofada boradi?

#4. «Kuntug‘mish» dostonida Xolbeka kimning qizi?

#5. «Kuntug‘mish» dostonida tasvirlangan Qalandarxon kim?

#6. «Kuntug‘mish» dostonida dastlab Qur’oni karimni o‘rtaga qo‘yib Kuntug‘mish bilan do‘stlashib, keyin unga xiyonat qilgan qahramon kim?

#7. Xalq dostonlari yozma adabiyotdagi «Suhayl va Guldursun», «Farhod va Shirin», «Layli va Majnun» kabi dostonlardan qaysi jihati bilan farq qiladi?

#8. «Kuntug‘mish» dostoni qahramoni Kuntug‘mish kimning yolg‘iz o‘g‘li edi?

#9. «Kuntug‘mish»dagi Gurkiboy va Mohiboy ismlari bilan bog‘liq to‘g‘ri ma’lumotlarni toping.

#10. «Kuntug‘mish»da Azbarxo‘ja Kuntug‘mishga qanday shart qo‘yadi?

#11. «Kuntug‘mish» dostonida kimlar: «Bizlarga farzand bersa, o‘g‘il bo‘lsa qo‘lqanot bo‘lsin, qiz bo‘lsa do‘st bo‘lsin», – deb niyat qilishadi?

#12. «Kuntug‘mish»da Gurkiboy va Mohiboy No‘g‘ay yurtiga ketishda kim bilan janjallashib, uni o‘ldirib ketishadi?

#13. «Kuntug‘mish» dostonida Xolbekaning kanizi kim?

#14. «Kuntug‘mish» dostonida daryo sohilida ov qilib yurgan Kuntug‘mish daryoda oqib kelayotgan sandiqning qaysi tomonini tanlaydi?

#15. «Kuntug‘mish» dostonida Mohiboy qanday bola?

#16. «Kuntug‘mish» dostonida qora bosib o‘lgan kim edi?

#17. «Kuntug‘mish»dan olingan quyidagi parchada nuqtalar o‘rniga mos so‘zlarni qo‘ying. «Xolbeka ... kirgandan keyin ovozasi olamga ketdi, dong‘i ... o‘tdi».

#18. «Kuntug‘mish» dostonidan olingan quyidagi misralar qaysi qahramon tilidan berilgan? E yor, alam ko‘rgan, qaydin kelasan, ayg‘il, Ko‘p ranj-u sitam ko‘rgan, qaydin kelasan, ayg‘il.

#19. «Kuntug‘mish» dostonidan olingan quyidagi so‘zlar qaysi qahramonga tegishli? «Har kim Xolbeka deb aytsa, olti oy zindonda boqtiraman, suyagini toshga chaqtiraman, terisini tiriklay so‘yaman, ichiga somon tiqtiraman, ikki ko‘zini o‘yaman, tepasiga moyni quyaman».

#20. «Kuntug‘mish» dostonida Gurkiboy bilan Mohiboy Azbarxo‘jaga bir paytlar qaysi cho‘lda qumga belanib qolib ketganliklarini aytadilar?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish