Kuntug’mish dostoni 4

Kuntug’mish dostoni mavzulashtirilgan testlar 4.  8 sinf adabiyot fanidan online testlar.

Natijalar

#1. Xalq dostonlari yozma adabiyotdagi «Suhayl va Guldursun», «Farhod va Shirin», «Layli va Majnun» kabi dostonlardan qaysi jihati bilan farq qiladi?

#2. «Kuntug‘mish» dostonida Gurkiboy bilan Mohiboy Azbarxo‘jaga bir paytlar qaysi cho‘lda qumga belanib qolib ketganliklarini aytadilar?

#3. «Kuntug‘mish»da Gurkiboy va Mohiboy No‘g‘ay yurtiga ketishda kim bilan janjallashib, uni o‘ldirib ketishadi?

#4. «Kuntug‘mish» dostonidan olingan quyidagi so‘zlar qaysi qahramonga tegishli? «Har kim Xolbeka deb aytsa, olti oy zindonda boqtiraman, suyagini toshga chaqtiraman, terisini tiriklay so‘yaman, ichiga somon tiqtiraman, ikki ko‘zini o‘yaman, tepasiga moyni quyaman».

#5. «Kuntug‘mish» dostonida kimlar: «Bizlarga farzand bersa, o‘g‘il bo‘lsa qo‘lqanot bo‘lsin, qiz bo‘lsa do‘st bo‘lsin», – deb niyat qilishadi?

#6. «Kuntug‘mish» dostonida tasvirlangan Qalandarxon kim?

#7. «Kuntug‘mish» dostonidan olingan quyidagi misralar qaysi qahramon tilidan berilgan? E yor, alam ko‘rgan, qaydin kelasan, ayg‘il, Ko‘p ranj-u sitam ko‘rgan, qaydin kelasan, ayg‘il.

#8. «Kuntug‘mish» dostonida Xolmo‘min kimning o‘g‘li?

#9. «Kuntug‘mish» dostonida qora bosib o‘lgan kim edi?

#10. «Kuntug‘mish» dostonida Xolbekaning kanizi kim?

#11. «Kuntug‘mish»dagi Gurkiboy va Mohiboy ismlari bilan bog‘liq to‘g‘ri ma’lumotlarni toping.

#12. «Kuntug‘mish» dostonida Mohiboy qanday bola?

#13. «Kuntug‘mish» dostonida daryo sohilida ov qilib yurgan Kuntug‘mish daryoda oqib kelayotgan sandiqning qaysi tomonini tanlaydi?

#14. «Kuntug‘mish»da Azbarxo‘ja Kuntug‘mishga qanday shart qo‘yadi?

#15. «Kuntug‘mish» dostonida Xolbeka kimning qizi?

#16. «Kuntug‘mish»dan olingan quyidagi parchada nuqtalar o‘rniga mos so‘zlarni qo‘ying. «Xolbeka ... kirgandan keyin ovozasi olamga ketdi, dong‘i ... o‘tdi».

#17. «Kuntug‘mish»da Kuntug‘mish Zangar yurtiga qanday qiyofada boradi?

#18. «Kuntug‘mish» dostoni qahramoni Kuntug‘mish kimning yolg‘iz o‘g‘li edi?

#19. «Kuntug‘mish» dostonida dastlab Qur’oni karimni o‘rtaga qo‘yib Kuntug‘mish bilan do‘stlashib, keyin unga xiyonat qilgan qahramon kim?

#20. «Kuntug‘mish»da Buvraxonning jallod va mirg‘azablari Xolbeka va Kuntug‘mish yashiringan joyni kimlardan bilib olishadi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish