Bosh sahifa 8-sinf adabiyot testlar Kuntug’mish dostoni 5

Kuntug’mish dostoni 5

8 sinf adabiyot test

Kuntug’mish dostoni mavzulashtirilgan testlar 5.  8 sinf adabiyot fanidan online testlar.

Results

#1. «Kuntug‘mish»da Kuntug‘mish podshoh bo‘lgach, qanday farmon chiqaradi va bu farmonga binoan navbat avval qaysi amaldorga keladi?

#2. «Kuntug‘mish» dostonida Kuntug‘mish necha yoshigacha ilm-u hunar o‘rganadi?

#3. Xalq dostonlarining ko‘pchiligiga xos xususiyatni toping

#4. «Kuntug‘mish»da xasis, xudbin, razil karvonboshi kim?

#5. «Kuntug‘mish»da: «Sher haybatli, yo‘lbars sifatli», – deya ta’riflangan qahramon kim?

#6. «Kuntug‘mish» dostonida quyidagi misralarni Xolbeka kimga qarata aytadi? Men seni shahzoda dedim, mard dedim, Sen qanday siynamga qo‘ygan dard eding?

#7. «Kuntug‘mish»da Xolbeka tomon yo‘lga otlangan Kuntug‘mishga kimlar hamrohlik qiladi?

#8. «Kuntug‘mish» dostonida Kuntug‘mish xat-xabarsiz ketgach, Qoraxon podsho necha yillardan beri o‘zining o‘rniga kimni podsho qilib qo‘yib, o‘zi tagizaminga kirib, toat-ibodatga mashg‘ul bo‘lib yotgan edi?

#9. «Kuntug‘mish»da Kuntug‘mish va uning qirq yigiti sandiqni qay tarzda bo‘lib oladilar?

#10. «Kuntug‘mish»da Olatog‘da bir to‘p yilqini haydab ketgan kim?

#11. «Kuntug‘mish»da Buvraxon Xolbekaga uylanish uchun qanday tadbir qo‘llaydi?

#12. «Kuntug‘mish» dostonida Kuntug‘mishni nima uchun Zangarga podshoh qilib saylaydilar?

#13. «Kuntug‘mish» dostonida Buvraxon Xolbekani qayerda ko‘rib qolib, unga oshiq bo‘lib qoladi?

#14. «Kuntug‘mish»da Kuntug‘mish nimaning evaziga ajdarni o‘ldirishga rozi bo‘ladi?

#15. «Kuntug‘mish» dostonida Buvraxon qayerning podshosi?

#16. «Kuntug‘mish» dostonidagi qaysi obrazlarda qahramonlik xususiyatlari namoyon bo‘ladi?

#17. «Kuntug‘mish»da Gurkiboyni bo‘ri og‘zidan kimlar qutqaradi?

#18. «Kuntug‘mish» dostonida quyidagi misralar kimning tilidan berilgan? O‘laman, deb mard qavlidan toyama, Yo‘qchilik jo‘mardning ko‘zin o‘yama.

#19. 85. «Kuntug‘mish» dostonidan olingan quyidagi misralar qaysi qahramon tilidan beriladi? Yig‘lasang Xudoga yig‘la, enajon, Nima kelar quv og‘ochning qo‘lidan... …Kofirmiding, elanasan og‘ochga?..

#20. «Kuntug‘mish» dostonida ilk bora bir-birlarini tushlarida ko‘rgan Xolbeka va Kuntug‘mish tushida nimalarini almashib, turmush quradilar?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish