Bosh sahifa 8-sinf adabiyot testlar Kuntug’mish dostoni 5

Kuntug’mish dostoni 5

8 sinf adabiyot test

Kuntug’mish dostoni mavzulashtirilgan testlar 5.  8 sinf adabiyot fanidan online testlar.

Results

#1. «Kuntug‘mish» dostonida Kuntug‘mish xat-xabarsiz ketgach, Qoraxon podsho necha yillardan beri o‘zining o‘rniga kimni podsho qilib qo‘yib, o‘zi tagizaminga kirib, toat-ibodatga mashg‘ul bo‘lib yotgan edi?

#2. Xalq dostonlarining ko‘pchiligiga xos xususiyatni toping

#3. 85. «Kuntug‘mish» dostonidan olingan quyidagi misralar qaysi qahramon tilidan beriladi? Yig‘lasang Xudoga yig‘la, enajon, Nima kelar quv og‘ochning qo‘lidan... …Kofirmiding, elanasan og‘ochga?..

#4. «Kuntug‘mish» dostonida ilk bora bir-birlarini tushlarida ko‘rgan Xolbeka va Kuntug‘mish tushida nimalarini almashib, turmush quradilar?

#5. «Kuntug‘mish»da Kuntug‘mish nimaning evaziga ajdarni o‘ldirishga rozi bo‘ladi?

#6. «Kuntug‘mish»da Olatog‘da bir to‘p yilqini haydab ketgan kim?

#7. «Kuntug‘mish»da Xolbeka tomon yo‘lga otlangan Kuntug‘mishga kimlar hamrohlik qiladi?

#8. «Kuntug‘mish» dostonida Kuntug‘mishni nima uchun Zangarga podshoh qilib saylaydilar?

#9. «Kuntug‘mish»da: «Sher haybatli, yo‘lbars sifatli», – deya ta’riflangan qahramon kim?

#10. «Kuntug‘mish» dostonida quyidagi misralarni Xolbeka kimga qarata aytadi? Men seni shahzoda dedim, mard dedim, Sen qanday siynamga qo‘ygan dard eding?

#11. «Kuntug‘mish»da Kuntug‘mish va uning qirq yigiti sandiqni qay tarzda bo‘lib oladilar?

#12. «Kuntug‘mish» dostonida quyidagi misralar kimning tilidan berilgan? O‘laman, deb mard qavlidan toyama, Yo‘qchilik jo‘mardning ko‘zin o‘yama.

#13. «Kuntug‘mish»da xasis, xudbin, razil karvonboshi kim?

#14. «Kuntug‘mish»da Kuntug‘mish podshoh bo‘lgach, qanday farmon chiqaradi va bu farmonga binoan navbat avval qaysi amaldorga keladi?

#15. «Kuntug‘mish» dostonida Buvraxon qayerning podshosi?

#16. «Kuntug‘mish» dostonidagi qaysi obrazlarda qahramonlik xususiyatlari namoyon bo‘ladi?

#17. «Kuntug‘mish» dostonida Buvraxon Xolbekani qayerda ko‘rib qolib, unga oshiq bo‘lib qoladi?

#18. «Kuntug‘mish»da Buvraxon Xolbekaga uylanish uchun qanday tadbir qo‘llaydi?

#19. «Kuntug‘mish» dostonida Kuntug‘mish necha yoshigacha ilm-u hunar o‘rganadi?

#20. «Kuntug‘mish»da Gurkiboyni bo‘ri og‘zidan kimlar qutqaradi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish