Bosh sahifa 8-sinf adabiyot testlar Kuntug’mish dostoni

Kuntug’mish dostoni

8 sinf adabiyot test

Kuntug’mish dostoni mavzulashtirilgan testlar. 8 sinf adabiyot fanidan online testlar.

Results

#1. Nechanchi asrlar o‘zbek dostonchilik taraqqiyotida juda rivojlangan davr bo‘lgan?

#2. «Kuntug‘mish» dostonida Xolbeka va Kuntug‘mishning tushida ularni kimlar uchrashtiradi?

#3. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Rossiyani qamrab olgan xunrezliklar haqida: «Hayotda ko‘rayotganlarim go‘yo yuragimning ustini shilib tashlagandek bo‘ldi. Shundan buyon mening qalbim har bir nohaqlikdan, adolatsizlikdan ta’sirlanib, achishadigan bo‘lib qoldi», – deya munosabat bildirgan adib kim?

#4. «Kuntug‘mish» dostonida Xolbeka yasatgan sandiqning sirti nimadan ishlangan edi?

#5. XX asrning 50-yillarida ko‘plab xalq dostonlari qatori qaysi dostonga ham mehnatkash xalq manfaatini emas, balki yuqori tabaqalar manfaatini aks ettiradi, shuning uchun uni ommalashtirish zararlidir, degan mafkuraviy ayblar qo‘yilib, «xalqqa zararli» deb e’lon qilingan?

#6. «Farhod va Shirin» dostonida Farhodning dushmani kim?

#7. «Tohir va Zuhra» dostonida Tohirning dushmani kim edi?

#8. «Kuntug‘mish» dostonining qaysi baxshilardan yozib olingan variantlari bor? 1) Ergash Jumanbulbul o‘g‘li; 2) Po‘lkan shoir; 3) Nurmon Abduvoy o‘g‘li; 4) Egamberdi Ollomurod; 5) Bekmurod Jo‘raboy o‘g‘li.

#9. «Kuntug‘mish»da «Musofirchilikda yo zar yarar, yo zo‘r yarar kuningga» maqoli kimning tilidan aytilgan?

#10. Dostonchilik an’analarini rivojlantirgan baxshilarni toping. 1) Ergash Jumanbulbul; 2) Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li; 3) Salim Haydar o‘g‘li; 4) Islom shoir; 5) Saidmurod Panoh o‘g‘li; 6) Berdi baxshi; 7) Umir baxshi; 8) Bola baxshi; 9) Po‘lkan shoir.

#11. Xalq dostonlarini kuylagan mashhur baxshilarni ko‘rsating. 1) Tilla kampir; 2) Sulton kampir; 3) Rasulbek Hasan o‘g‘li; 4) Bo‘ron shoir; 5) Jumanbulbul; 6) Josoq; 7) Yo‘ldosh bulbul; 8) Yo‘ldosh shoir; 9) Suyar shoir.

#12. Xalq dostonlaridagi qaysi voqealar nasriy tarzda beriladi?

#13. «O‘tkan kunlar» romanida Farhod(Otabek)ning dushmani kim edi?

#14. «Kuntug‘mish» dostoni qahramoni Gurkiboy qanday bola?

#15. Folklorshunos To‘ra Mirzayevning ma’lumotiga ko‘ra, yirik dostonchilik maktablari qachon paydo bo‘lgan?

#16. «Kuntug‘mish»da Kuntug‘mish va Xolbeka qudoq (tulup)dan qaysi qush yordamida qutulib chiqishadi?

#17. Tarixda «Loy jangi» (1365-yil) nomi bilan qolib ketgan jang qaysi bobakalon sarkardamizning taqdirida muhim o‘rin tutgan?

#18. «Kuntug‘mish» dostonidagi o‘ziga bino qo‘ygan, qahri qattiq, biroq ko‘ngilchan obraz qaysi

#19. «Kuntug‘mish» dostonida qaysi qahramonlar «shirxo‘ra» bo‘lib, ular orasida «nikoh yurmaydigan» bo‘lib qoladi?

#20. XX asr boshlarida baxshilar ijodiy bisotida nechta doston bo‘lgan?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish