Bosh sahifa 8-sinf adabiyot testlar Kuntug’mish dostoni

Kuntug’mish dostoni

8 sinf adabiyot test

Kuntug’mish dostoni mavzulashtirilgan testlar. 8 sinf adabiyot fanidan online testlar.

Results

#1. «Kuntug‘mish» dostonida Xolbeka va Kuntug‘mishning tushida ularni kimlar uchrashtiradi?

#2. Nechanchi asrlar o‘zbek dostonchilik taraqqiyotida juda rivojlangan davr bo‘lgan?

#3. XX asr boshlarida baxshilar ijodiy bisotida nechta doston bo‘lgan?

#4. Xalq dostonlaridagi qaysi voqealar nasriy tarzda beriladi?

#5. «O‘tkan kunlar» romanida Farhod(Otabek)ning dushmani kim edi?

#6. «Kuntug‘mish» dostonidagi o‘ziga bino qo‘ygan, qahri qattiq, biroq ko‘ngilchan obraz qaysi

#7. «Tohir va Zuhra» dostonida Tohirning dushmani kim edi?

#8. «Kuntug‘mish» dostoni qahramoni Gurkiboy qanday bola?

#9. «Kuntug‘mish» dostonida qaysi qahramonlar «shirxo‘ra» bo‘lib, ular orasida «nikoh yurmaydigan» bo‘lib qoladi?

#10. «Farhod va Shirin» dostonida Farhodning dushmani kim?

#11. «Kuntug‘mish»da Kuntug‘mish va Xolbeka qudoq (tulup)dan qaysi qush yordamida qutulib chiqishadi?

#12. «Kuntug‘mish»da «Musofirchilikda yo zar yarar, yo zo‘r yarar kuningga» maqoli kimning tilidan aytilgan?

#13. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Rossiyani qamrab olgan xunrezliklar haqida: «Hayotda ko‘rayotganlarim go‘yo yuragimning ustini shilib tashlagandek bo‘ldi. Shundan buyon mening qalbim har bir nohaqlikdan, adolatsizlikdan ta’sirlanib, achishadigan bo‘lib qoldi», – deya munosabat bildirgan adib kim?

#14. «Kuntug‘mish» dostonining qaysi baxshilardan yozib olingan variantlari bor? 1) Ergash Jumanbulbul o‘g‘li; 2) Po‘lkan shoir; 3) Nurmon Abduvoy o‘g‘li; 4) Egamberdi Ollomurod; 5) Bekmurod Jo‘raboy o‘g‘li.

#15. Xalq dostonlarini kuylagan mashhur baxshilarni ko‘rsating. 1) Tilla kampir; 2) Sulton kampir; 3) Rasulbek Hasan o‘g‘li; 4) Bo‘ron shoir; 5) Jumanbulbul; 6) Josoq; 7) Yo‘ldosh bulbul; 8) Yo‘ldosh shoir; 9) Suyar shoir.

#16. XX asrning 50-yillarida ko‘plab xalq dostonlari qatori qaysi dostonga ham mehnatkash xalq manfaatini emas, balki yuqori tabaqalar manfaatini aks ettiradi, shuning uchun uni ommalashtirish zararlidir, degan mafkuraviy ayblar qo‘yilib, «xalqqa zararli» deb e’lon qilingan?

#17. Dostonchilik an’analarini rivojlantirgan baxshilarni toping. 1) Ergash Jumanbulbul; 2) Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li; 3) Salim Haydar o‘g‘li; 4) Islom shoir; 5) Saidmurod Panoh o‘g‘li; 6) Berdi baxshi; 7) Umir baxshi; 8) Bola baxshi; 9) Po‘lkan shoir.

#18. Folklorshunos To‘ra Mirzayevning ma’lumotiga ko‘ra, yirik dostonchilik maktablari qachon paydo bo‘lgan?

#19. Tarixda «Loy jangi» (1365-yil) nomi bilan qolib ketgan jang qaysi bobakalon sarkardamizning taqdirida muhim o‘rin tutgan?

#20. «Kuntug‘mish» dostonida Xolbeka yasatgan sandiqning sirti nimadan ishlangan edi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish