Kuntug’mish dostoni

Kuntug’mish dostoni mavzulashtirilgan testlar. 8 sinf adabiyot fanidan online testlar.

Natijalar

#1. «Kuntug‘mish» dostonining qaysi baxshilardan yozib olingan variantlari bor? 1) Ergash Jumanbulbul o‘g‘li; 2) Po‘lkan shoir; 3) Nurmon Abduvoy o‘g‘li; 4) Egamberdi Ollomurod; 5) Bekmurod Jo‘raboy o‘g‘li.

#2. «Kuntug‘mish» dostonida Xolbeka yasatgan sandiqning sirti nimadan ishlangan edi?

#3. «Kuntug‘mish» dostonidagi o‘ziga bino qo‘ygan, qahri qattiq, biroq ko‘ngilchan obraz qaysi

#4. Xalq dostonlarini kuylagan mashhur baxshilarni ko‘rsating. 1) Tilla kampir; 2) Sulton kampir; 3) Rasulbek Hasan o‘g‘li; 4) Bo‘ron shoir; 5) Jumanbulbul; 6) Josoq; 7) Yo‘ldosh bulbul; 8) Yo‘ldosh shoir; 9) Suyar shoir.

#5. Nechanchi asrlar o‘zbek dostonchilik taraqqiyotida juda rivojlangan davr bo‘lgan?

#6. «Kuntug‘mish» dostoni qahramoni Gurkiboy qanday bola?

#7. «Tohir va Zuhra» dostonida Tohirning dushmani kim edi?

#8. «Kuntug‘mish» dostonida Xolbeka va Kuntug‘mishning tushida ularni kimlar uchrashtiradi?

#9. «Kuntug‘mish»da Kuntug‘mish va Xolbeka qudoq (tulup)dan qaysi qush yordamida qutulib chiqishadi?

#10. Tarixda «Loy jangi» (1365-yil) nomi bilan qolib ketgan jang qaysi bobakalon sarkardamizning taqdirida muhim o‘rin tutgan?

#11. «Kuntug‘mish»da «Musofirchilikda yo zar yarar, yo zo‘r yarar kuningga» maqoli kimning tilidan aytilgan?

#12. «Farhod va Shirin» dostonida Farhodning dushmani kim?

#13. XX asrning 50-yillarida ko‘plab xalq dostonlari qatori qaysi dostonga ham mehnatkash xalq manfaatini emas, balki yuqori tabaqalar manfaatini aks ettiradi, shuning uchun uni ommalashtirish zararlidir, degan mafkuraviy ayblar qo‘yilib, «xalqqa zararli» deb e’lon qilingan?

#14. Folklorshunos To‘ra Mirzayevning ma’lumotiga ko‘ra, yirik dostonchilik maktablari qachon paydo bo‘lgan?

#15. XX asr boshlarida baxshilar ijodiy bisotida nechta doston bo‘lgan?

#16. Dostonchilik an’analarini rivojlantirgan baxshilarni toping. 1) Ergash Jumanbulbul; 2) Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li; 3) Salim Haydar o‘g‘li; 4) Islom shoir; 5) Saidmurod Panoh o‘g‘li; 6) Berdi baxshi; 7) Umir baxshi; 8) Bola baxshi; 9) Po‘lkan shoir.

#17. «O‘tkan kunlar» romanida Farhod(Otabek)ning dushmani kim edi?

#18. Xalq dostonlaridagi qaysi voqealar nasriy tarzda beriladi?

#19. «Kuntug‘mish» dostonida qaysi qahramonlar «shirxo‘ra» bo‘lib, ular orasida «nikoh yurmaydigan» bo‘lib qoladi?

#20. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Rossiyani qamrab olgan xunrezliklar haqida: «Hayotda ko‘rayotganlarim go‘yo yuragimning ustini shilib tashlagandek bo‘ldi. Shundan buyon mening qalbim har bir nohaqlikdan, adolatsizlikdan ta’sirlanib, achishadigan bo‘lib qoldi», – deya munosabat bildirgan adib kim?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish