Bosh sahifa 8-sinf adabiyot testlar Maqsud Shayxzoda

Maqsud Shayxzoda

8 sinf adabiyot test

Maqsud Shayxzoda. JALOLIDDIN MANGUBERDI. JALOLIDDIN MANGUBERDI. FOJIASI HAQIDA. NAZARIY MA’LUMOT. TRAGEDIYA.

Results

#1. Nemis dramaturglarini ko‘rsating.

#2. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida Jaloliddinga pichoq sanchmoqchi bo‘lgan sotqinni kim o‘ldiradi?

#3. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida avlodlari va xotini so‘yilgan, qizi zo‘rlangan, o‘g‘li ot dumiga bog‘lanib halok etilgan, bir qizi qaynatilgan xum suviga tashlangan, kichik o‘g‘li tiriklayin tuproqqa ko‘milgan obrazdan Sultonbegim aybi nimaligini so‘raganida u qanday javob beradi?

#4. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida Sultonbegimning qaylig‘i kim?

#5. «Tragediya» so‘zi qaysi tilga mansub va qanday ma’noni bildiradi?

#6. Qaysi asar qahramonlar xarakterining yorqinligi, ichki kolliziyaning kuchliligi, personajlar o‘rtasidagi konfliktning o‘ta kuchliligi bilan farqlanadi?

#7. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida qaysi obrazning bir ko‘zi ko‘r edi?

#8. Pushkin qaysi millat dramaturgi hisoblanadi?

#9. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida qaysi obraz otasining xuni uchun Jaloliddindan o‘ch olmoqchi bo‘ladi?

#10. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida Qodog‘on no‘yon kim?

#11. Yunonlarda qadimda echki bilan bog‘liq xalq bayramlari kimning sharafiga o‘tkazilgan?

#12. «Jaloliddin Manguberdi» portretini chizgan mashhur rassomni toping.

#13. Tragediyaning boshqa sahna asarlari (komediya, drama, intermediya)dan farqi tomoni noto‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.

#14. Shayxzodaning liro-epik asarlari (dostonlari) qaysilar? 1) «O‘n birlar»; 2) «Jenya»; 3) «Jaloliddin Manguberdi»; 4) «Ahmadjonning hikmatlari»; 5) «Uchinchi o‘g‘il»; 6) «Nurmat otaning tushi»; 7) «Iskandar Zulqarnayn»; 8) «Oqsoqol»; 9) «Toshkentnoma».

#15. Jaloliddin Manguberdi haqidagi to‘g‘ri tarixiy ma’lumotni toping.

#16. Qanday asar asnosida kishilar qismati shiddatli, suronli siyosiy voqealar, turli ijtimoiy, shaxsiy qarashlar kurashi fonida ko‘rsatiladi?

#17. Ispan dramaturglarini ko‘rsating.

#18. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy fojiasida Jaloliddinga pichoq sanchmoqchi bo‘lgan sotqinni o‘ldirgan shaxs nechanchi marta odam o‘ldirishi ekanligini aytadi?

#19. O‘zbek tragediyasining go‘zal namunasi hisoblanadigan «Padarkush» tragediyasining muallifi kim?

#20. Shekspir qaysi millat dramaturgi hisoblanadi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish