Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Sekretsiya bezlari, qalqonsimon bez

Sekretsiya bezlari, qalqonsimon bez

Ushbu “Sekretsiya bezlari, qalqonsimon bez” deb nomlangan testda 25 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Bir vaqtning o‘zida ichki va tashqi sekretorlik funksiyasini bajaradigan bezlarni aniqlang.

#2. Qizlar balog‘atga yetishi davrida qalqonsimon bez funksiyasi birmuncha kuchayib bu xastalikni keltirib chiqaradi.

#3. Katta yoshdagi odamlarda bez faoliyati pasayib, tiroksin kam ishlab chiqarilishining kamayishi qaysi kasallikni paydo qiladi.

#4. Tiroksin yetishmaganida yosh bolalarda qaysi kasallik vujudga keladi

#5. Tiroksin yetishmaganida yosh bolalarning qaysi holatlari juda sekinlashib qoladi

#6. Qalqonsimon bez nimani o’rab turadi.

#7. Bu kasallikda moddalar almashinuvi sekinlashib, nerv sistemasi qo‘zg‘alishi pasayadi, qovoqlar shishib ketadi.

#8. ..... ko‘ra sekretsiya bezlari tashqi, ichki va aralash bezlarga ajratiladi.

#9. Bu kasallikning oldini olish uchun osh tuziga yod qo‘shib, ishlov beriladi.

#10. Bu hastalikda tez jahl chiqishi, uyqusizlik, ishtahaning pasayishi, terlash paydo bolishi mumkin.

#11. Qalqonsimon bezning massasi 5-10 yoshli bolalarda necha grammni tashkil etadi

#12. Chiqarish yo‘li bolmaydigan bez mahsuloti nima deb ataladi.

#13. Jinsiy bezlar esa qonga ........., jinsiy yo‘llarga .......... hujayralari ishlab chiqaradi.

#14. Bu xastalikda ko‘pincha kasal odammng ko‘zlari notabiiy chaqchaygan bo‘ladi

#15. Oshqozonosti bezi ichki sekretsiya bezi sifatida qonga.....ishlab chiqaradi.

#16. Ayrim hududlarda nima yetishmasligi tufayli qalqonsimon bez yiriklashib, bo‘yinda shish paydo bo‘ladi

#17. Qachon organizmda moddalar almashinuvi kuchayib, nerv sistemasi qo‘zg‘aluvchanligi ortadi va kishi ozib ketadi.

#18. Ular ajratgan gormonlar qonga chiqariladi.

#19. Ba’zan bezning bir qismi olib tashlanadi.

#20. Qalqonsimon bezning massasi katta yoshli odamlarda necha grammni tashkil etadi

#21. Bez chap va o‘ng bo‘laklardan iborat bo'lib, juda ko‘p qon va limfa tomirlari hamda nervlar bilan ta’minlangan.

#22. Tiroksin organizmda qanday xususiyatiga ega.

#23. Jigar ichak bo‘shlig‘iga .........., qonga qon tarkibiga kiradigan ..... va boshqa oqsillar ishlab chiqaradi.

#24. Bu kasallikni davolashdaqalqonsimonbez funksiyasini pasaytiradigan preparatlardan foydalaniladi.

#25. Tashqi sekretsiya bezlarini belgilang.

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.