Qon aylanish organlari ishining boshqarilishi

Ushbu “Qon aylanish organlari ishining boshqarilishi” deb nomlangan testda 13 ta...

Qonning qon tomirlari bo’ylab oqishi

Ushbu “Qonning qon tomirlari bo'ylab oqishi” deb nomlangan testda 24 ta...

Qon tomirlari, qon aylanish doirasi

Ushbu “Qon tomirlari, qon aylanish doirasi” deb nomlangan testda 21 ta...

Qon aylanishining ahamiyati, yurakning tuzilishi

Ushbu “Qon aylanishining ahamiyati yurakning tuzilishi” deb nomlangan testda 24 ta...

Eritrotsitlar va leykotsitlar

Ushbu “Eritrotsitlar va leykotsitlar” deb nomlangan testda 21 ta savol mavjud....

Eritrotsitlar va leykotsitlar

Ushbu “Eritrotsitlar va leykotsitlar” deb nomlangan testda 15 ta savol mavjud....

Qonning kimyoviy tarkibi

Ushbu “Qonning kimyoviy tarkibi” deb nomlangan testda 15 ta savol mavjud....

Qon va uning vazifasi

Ushbu “Qon va uning vazifasi” deb nomlangan testda 15 ta savol...

Muskullarning rivojlanishi, odam qad-qomatining shakllanishi

Ushbu “Muskullarning rivojlanishi, odam qad-qomatining shakllanishi” deb nomlangan testda 12 ta...

Muskullar

Ushbu “Muskullar” deb nomlangan testda 15 ta savol mavjud. Va har...

Suyaklar. Suyaklar shikaslanganda birinchi yordam ko’rsatish

Ushbu “Suyaklar. Suyaklar shikaslanganda birinchi yordam ko'rsatish” deb nomlangan testda 20...

Suyaklarning tuzilishi va o’sishi

Ushbu “Suyaklarning tuzilishi va o'sishi” deb nomlangan testda 15 ta savol...

O'qituvchilar

Abituriyent 2024