Tayanch harakatlanish sistemasining tuzilishi, funksiyasi va ahamiyati

Ushbu “Tayanch harakatlanish sistemasining tuzilishi, funksiyasi va ahamiyati” deb nomlangan testda...

Oshqozonosti va jinsiy bezlar, sekretsiya bezlari ishining boshqarilishi

Ushbu “Oshqozonosti va jinsiy bezlar, sekretsiya bezlari ishining boshqarilishi” deb nomlangan...

Qolqonoldi, gipofiz, ayirisimon bez, buyrak ustibezlari, ularning tuzilishi va funksiyalari

Ushbu “Qolqonoldi, gipofiz, ayirisimon bez, buyrak ustibezlari, ularning tuzilishi va funksiyalari”...

Sekretsiya bezlari, qalqonsimon bez

Ushbu “Sekretsiya bezlari, qalqonsimon bez” deb nomlangan testda 25 ta savol...

Organizm funksiyasining gumoral va nerv boshqarilishi

Ushbu “Organizm funksiyasining gumoral va nerv boshqarilishi” deb nomlangan testda 10...

To’qimalar, organlar va organizm

Ushbu “To'qimalar, organlar va organizm” deb nomlangan testda 15 ta savol...

Hujayra va organizmning hayotiy xossalari

Ushbu “Hujayra va organizmning hayotiy xossalari” deb nomlangan testda 6 ta...

Odam organizmining hujayraviy tuzilishi

Ushbu “Odam organizmining hujayraviy tuzilishi” deb nomlangan testda 14 ta savol...

Odam va uning salomatligi haqida tushuncha

Ushbu “Odam va uning salomatligi tushuncha 2 qism” deb nomlangan testda...

Odam va uning salomatligi tushuncha

  Ushbu “Odam va uning salomatligi tushuncha 1 qism” deb nomlangan testda...

O'qituvchilar

Abituriyent 2024