Qon aylanish organlari ishining boshqarilishi

Ushbu “Qon aylanish organlari ishining boshqarilishi” deb nomlangan testda 13 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Yurak faoliyatini qaysi nervlar kuchaytiradi?

#2. Yurak-qon tomir faoliyatini kuchaytiruvchi(a)va susaytiruvchi (b)nervva gormonlarni juftlab ko‘rsating.1)parasimpatik nerv;2) sirnpatik nerv; 3) adrenalin

#3. Qon tomirlari devoriningichki qavatidayog‘va tuz moddalariningto‘planishinatijasida tomirlarqattiqlashib, mo‘rtlashib va torayib qolishi yurak – qon tomir kasalliklarining qaysi turiga kiradi?

#4. Yurak ishini qaysi bezlardan ishlab chiqariladigan qaysi garmon tezlashtiradi?

#5. Tonometr, bu ....

#6. Yurak qon tomir sistemasining ish faoliyatini qaysi nervlar boshqaradi ?

#7. Qon tomirlarini toraytirib, qon bosimni oshiruvchi gormon

#8. Minimal bosim qanday vujudga keladi ?

#9. Yurak muskullarida qon aylanishning buzilishi tufayli sodir bo‘ladigan kasallik...

#10. Artеrial qon bosimini qaysi gormonlar oshiradi?

#11. Bosh miyaga qon quyilishi qanday ataladi?

#12. Jismoniy ish bajarayotgan vaqtda yurak bir minutda 80-85 marta qisqaribbo'shashayotgan bo'lsa, shu paytdagi yurakning minutlik hajmi qanchaga teng bo'ladi?

#13. Yurak qisqarishini qaysi nervlar sekinlashtiradi?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.