Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Qon aylanish organlari ishining boshqarilishi

Qon aylanish organlari ishining boshqarilishi

Ushbu “Qon aylanish organlari ishining boshqarilishi” deb nomlangan testda 13 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Jismoniy ish bajarayotgan vaqtda yurak bir minutda 80-85 marta qisqaribbo'shashayotgan bo'lsa, shu paytdagi yurakning minutlik hajmi qanchaga teng bo'ladi?

#2. Yurak faoliyatini qaysi nervlar kuchaytiradi?

#3. Bosh miyaga qon quyilishi qanday ataladi?

#4. Yurak ishini qaysi bezlardan ishlab chiqariladigan qaysi garmon tezlashtiradi?

#5. Minimal bosim qanday vujudga keladi ?

#6. Qon tomirlari devoriningichki qavatidayog‘va tuz moddalariningto‘planishinatijasida tomirlarqattiqlashib, mo‘rtlashib va torayib qolishi yurak – qon tomir kasalliklarining qaysi turiga kiradi?

#7. Qon tomirlarini toraytirib, qon bosimni oshiruvchi gormon

#8. Tonometr, bu ....

#9. Yurak qon tomir sistemasining ish faoliyatini qaysi nervlar boshqaradi ?

#10. Yurak qisqarishini qaysi nervlar sekinlashtiradi?

#11. Yurak muskullarida qon aylanishning buzilishi tufayli sodir bo‘ladigan kasallik...

#12. Artеrial qon bosimini qaysi gormonlar oshiradi?

#13. Yurak-qon tomir faoliyatini kuchaytiruvchi(a)va susaytiruvchi (b)nervva gormonlarni juftlab ko‘rsating.1)parasimpatik nerv;2) sirnpatik nerv; 3) adrenalin

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.