Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Qonning kimyoviy tarkibi

Qonning kimyoviy tarkibi

Ushbu “Qonning kimyoviy tarkibi” deb nomlangan testda 15 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Ichki muhit nisbiy doimiyliginmg o‘zgarishi qaysi omillar bilan hambog'liqbo'lishimumkin. 1.tashqi muhit omillari 2.ovqat miqdori va sifati3.jismoniy mehnat 4.his-tuyg‘u

#2. Temir moddasi qaysi qon tanachalari tarkibiga kiradi?

#3. Qon tarkibidagi ... gumoral yo‘l bilan nafas markaziga ta'sir utib, nafas olishning boshqarilishida ishtirok etadi.

#4. Trombotsitlar kattaligi qancha?

#5. Qon tarkibidagi organik moddalarning asosiy qismini nima tashkiletadi

#6. Katta yoshdagi odamlarda qizil ilik og’irligi qancha?

#7. Qon plazmasi bosimiga teng bo’lgan eritma nima deb ataladi.

#8. Trombotsitlar yodrosi mavjudmi?

#9. Osh tuzining 0,9 % li eritmasi sichqonga quyilsa, eritrotsitlarda qanday o‘zgarish kuzatiladi?

#10. Odam uchun qaysi eritma gipertonik hisoblanadi?

#11. Qon katta yoshdagi odam tanasi massasining necha% ini tashkil etadi.

#12. Qon hujayralari suyaklarning g‘ovak moddasi .....da xosil bo’ladi

#13. Qonning ivimaslik kasalligi qanday ataladi ?

#14. Odam uchun qaysi eritma gipotonik hisoblanadi?

#15. Qonning shaklli elementlari ilikda xosil bo’lishdan tashqari yana qayerda xosil bo’ladi

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.