Bosh sahifa 9 sinf adabiyot fanidan testlar Alpomish. Alpomish dostoni to’g’risida testlar

Alpomish. Alpomish dostoni to’g’risida testlar

Alpomish. Alpomish dostoni to’g’risida testlar. 9-sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar.

Results

#1. «Tong o‘rniga qayg‘ular otar Kimni?» misrasining muallifi kim?

#2. «Alpomish» dostonidan olingan quyidagi misralar Alpomishning tushida kim tomonidan aytilgan? Ostida dulduli, belda zulfiqor, Jilovida Bobo Qambar jilovdor, G‘amingda otlandi Shohimardon pirlar G‘ayratingdan bo‘zlab ketar qalmoqlar.

#3. Quyidagi bayt qaysi obrazni ulug‘lagan? Azal ham sen, abad ham sen, na avval birla oxirkim, Unda yo‘q ibtido paydo, bunda yo‘q intiho paydo.

#4. Badiiy asarlar kuylash, sahnada ko‘rsatish yoki o‘qish maqsadida yaratilgani hamda tuyg‘u, voqea yoki obrazlarning harakatlarini ifoda etishiga qarab qanday turlarga bo‘linadi?

#5. «Alpomish» dostonida kimning har yag‘rini o‘n besh qarich kelishi tasvirlanadi?

#6. Xalq dostonlarida ko‘proq kimlarning tirikchilik tarzi aks ettirilgan?

#7. Quyidagi gapda qo‘llanilgan nuqtalar o‘rniga mos javobni tanlang. «Kishilarning faqat aqliga emas, balki tuyg‘ulariga ham ta’sir qilib, ularning hissiyotini boyitish, ruhiyatini sog‘lomlashtirishga xizmat qiladigan bitiklar ... hisoblanadi».

#8. Fozil shoir kimning oilasida dunyoga kelgan?

#9. «Alpomish» dostonida qo‘ng‘irotlilarning Boysindan Qalmoqqa ko‘chib borganlariga necha yil bo‘lganda, Oybarchin bo‘y yetib, suluv qizga aylanadi va qizning ta’rifini Surxayil kampirdan eshitgan qalmoq alplari unga og‘iz solishadi?

#10. «Alpomish» dostonida kanizi Suqsuroy Barchinning tushini qanday ta’bir qiladi?

#11. Birinchi marsiya va she’r kim tomonidan aytilgan?

#12. «Alpomish» dostonida yaratganga iymon keltirgan va mo‘minga do‘st tutingan obraz qaysi?

#13. Badiiy adabiyotning eng qadimiy shaklini toping.

#14. «Alpomish» dostonida Boysaribiyning o‘n ming uyli Qo‘ng‘irot eli qayerda yashar edi?

#15. Badiiy adabiyot san’atning boshqa turlaridan qaysi jihatiga ko‘ra farq qiladi?

#16. Adabiyot atamasi tor ma’noda nimani ifodalaydi?

#17. Quyidagi bayt muallifi kim? Azal ham sen, abad ham sen, na avval birla oxirkim, Unda yo‘q ibtido paydo, bunda yo‘q intiho paydo.

#18. Adabiyot atamasi keng ma’noda nimani ifodalaydi?

#19. Badiiy ijodning dunyoga kelishini qachondan deb hisoblash mumkin?

#20. «Alpomish» dostonida kim Alpomish bilan ko‘rishgach, og‘riqqa chidolmay, sir bermagan kishi bo‘lib quyonchiq (tutqanoq) kasali borligini aytadi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish