Alpomish. Alpomish dostoni to’g’risida testlar

Alpomish. Alpomish dostoni to’g’risida testlar. 9-sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar.

Natijalar

#1. «Alpomish» dostonidan olingan quyidagi misralar Alpomishning tushida kim tomonidan aytilgan? Ostida dulduli, belda zulfiqor, Jilovida Bobo Qambar jilovdor, G‘amingda otlandi Shohimardon pirlar G‘ayratingdan bo‘zlab ketar qalmoqlar.

#2. Quyidagi bayt muallifi kim? Azal ham sen, abad ham sen, na avval birla oxirkim, Unda yo‘q ibtido paydo, bunda yo‘q intiho paydo.

#3. «Alpomish» dostonida Boysaribiyning o‘n ming uyli Qo‘ng‘irot eli qayerda yashar edi?

#4. Quyidagi bayt qaysi obrazni ulug‘lagan? Azal ham sen, abad ham sen, na avval birla oxirkim, Unda yo‘q ibtido paydo, bunda yo‘q intiho paydo.

#5. «Alpomish» dostonida yaratganga iymon keltirgan va mo‘minga do‘st tutingan obraz qaysi?

#6. «Alpomish» dostonida kim Alpomish bilan ko‘rishgach, og‘riqqa chidolmay, sir bermagan kishi bo‘lib quyonchiq (tutqanoq) kasali borligini aytadi?

#7. Adabiyot atamasi keng ma’noda nimani ifodalaydi?

#8. Xalq dostonlarida ko‘proq kimlarning tirikchilik tarzi aks ettirilgan?

#9. Badiiy adabiyot san’atning boshqa turlaridan qaysi jihatiga ko‘ra farq qiladi?

#10. Adabiyot atamasi tor ma’noda nimani ifodalaydi?

#11. Fozil shoir kimning oilasida dunyoga kelgan?

#12. «Alpomish» dostonida kanizi Suqsuroy Barchinning tushini qanday ta’bir qiladi?

#13. Quyidagi gapda qo‘llanilgan nuqtalar o‘rniga mos javobni tanlang. «Kishilarning faqat aqliga emas, balki tuyg‘ulariga ham ta’sir qilib, ularning hissiyotini boyitish, ruhiyatini sog‘lomlashtirishga xizmat qiladigan bitiklar ... hisoblanadi».

#14. Badiiy asarlar kuylash, sahnada ko‘rsatish yoki o‘qish maqsadida yaratilgani hamda tuyg‘u, voqea yoki obrazlarning harakatlarini ifoda etishiga qarab qanday turlarga bo‘linadi?

#15. Badiiy ijodning dunyoga kelishini qachondan deb hisoblash mumkin?

#16. «Alpomish» dostonida kimning har yag‘rini o‘n besh qarich kelishi tasvirlanadi?

#17. Birinchi marsiya va she’r kim tomonidan aytilgan?

#18. «Tong o‘rniga qayg‘ular otar Kimni?» misrasining muallifi kim?

#19. «Alpomish» dostonida qo‘ng‘irotlilarning Boysindan Qalmoqqa ko‘chib borganlariga necha yil bo‘lganda, Oybarchin bo‘y yetib, suluv qizga aylanadi va qizning ta’rifini Surxayil kampirdan eshitgan qalmoq alplari unga og‘iz solishadi?

#20. Badiiy adabiyotning eng qadimiy shaklini toping.

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish