Bosh sahifa 9 sinf adabiyot fanidan testlar Alpomish dostoni haqida testlar

Alpomish dostoni haqida testlar

Alpomish. Alpomish dostoni testlar. 9-sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar.

Results

#1. «Alpomish» dostonining qancha nusxasi bor?

#2. «Alpomish» dostonida «Har qaysisi to‘qson botmon temirdan sovut kiygan, har kuniga to‘qson shirbozning etini tatil qilgan», «besh yuz so‘m moyana bosh-boshiga har qaysisi podshohlikdan har oyda olgan» kimlar?

#3. «Alpomish» dostonida Alpomish Qalmoqqa qayerdan jo‘nab ketadi?

#4. «Alpomish» dostonidan olingan Boychiborning ta’rifini davom ettiring. «Sag‘risining ustidan qulog‘ining o‘rtasigachayin … »

#5. «Alpomish» dostonida Boybichalarga to‘lg‘oq vaqti yaqin yetganda biylar qayerga jo‘nab ketadi?

#6. «Alpomish» dostonida Barchinning Alpomishga yuborgan choparlaridan dastlab Boybo‘rining nima uchun jahli chiqadi?

#7. «Alpomish» dostonida insoniy fazilatlari bilan ko‘pchilik erkaklardan baland tura oladigan ayollar obrazlarini toping.

#8. «Alpomish» dostonida Alpomish, Qorajon va Barchin tushlarini qayerda ko‘radilar?

#9. «Alpomish» dostonidan olingan jumlani to‘ldiring. «Dunyodan ... alp o‘tdi. Alplarning boshlig‘i ... edi, oxiri bu ... alp bo‘lsin».

#10. «Alpomish» dostonida Alpomishga o‘n to‘rt botmon birinj (bronza)dan bo‘lgan parli yoy kimdan meros qolgan edi?

#11. «Alpomish» dostoni qahramoni Alpomishning shajarasi to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping.

#12. «Alpomish» dostonida Barchin Alpomishga xatni jo‘natish uchun o‘n ming uyli Qo‘ng‘irotning yigitidan necha yigitni saylab oladi?

#13. «Alpomish» dostonida Barchinning choparlari qancha vaqt izzatikromda yotadilar?

#14. Xalq dostonlarida otlar chopishi, jang manzaralari, personajlarning tezkor harakatlari necha bo‘g‘inli she’rda ifodalangan?

#15. Maktab darsligidagi «Alpomish» dostonining varianti qaysi baxshidan yozib olingan?

#16. «Alpomish» dostonida uchraydigan «elatiya» qanday qavmlar hisoblanadi?

#17. «Alpomish» dostonida Surhayl kampirning yetti alp o‘g‘illarini ketmaketlikda ko‘rsating.

#18. «Alpomish» dostonidan olingan jumlani to‘ldiring. «…ning yilqisining soni shul edi: to‘qson to‘qay yilqisi bor edi».

#19. «Alpomish» dostonida «Norkalla kelgansan, chuydang qo‘shmushday» sifati kim tomonidan kimga berilgan?

#20. «Alpomish» dostonida uchraydigan «juz’ya» qanday soliq hisoblanadi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish