Bosh sahifa 9 sinf adabiyot fanidan testlar Alpomish dostoni haqida testlar

Alpomish dostoni haqida testlar

Alpomish. Alpomish dostoni testlar. 9-sinf adabiyot fanidan mavzulashtirilgan testlar.

Results

#1. «Alpomish» dostonida Barchinning choparlari qancha vaqt izzatikromda yotadilar?

#2. «Alpomish» dostonida «Har qaysisi to‘qson botmon temirdan sovut kiygan, har kuniga to‘qson shirbozning etini tatil qilgan», «besh yuz so‘m moyana bosh-boshiga har qaysisi podshohlikdan har oyda olgan» kimlar?

#3. «Alpomish» dostonida Barchin Alpomishga xatni jo‘natish uchun o‘n ming uyli Qo‘ng‘irotning yigitidan necha yigitni saylab oladi?

#4. «Alpomish» dostonida Surhayl kampirning yetti alp o‘g‘illarini ketmaketlikda ko‘rsating.

#5. «Alpomish» dostonida Alpomish Qalmoqqa qayerdan jo‘nab ketadi?

#6. «Alpomish» dostonida Alpomish, Qorajon va Barchin tushlarini qayerda ko‘radilar?

#7. «Alpomish» dostonida uchraydigan «elatiya» qanday qavmlar hisoblanadi?

#8. Xalq dostonlarida otlar chopishi, jang manzaralari, personajlarning tezkor harakatlari necha bo‘g‘inli she’rda ifodalangan?

#9. «Alpomish» dostoni qahramoni Alpomishning shajarasi to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping.

#10. «Alpomish» dostonida uchraydigan «juz’ya» qanday soliq hisoblanadi?

#11. «Alpomish» dostonidan olingan jumlani to‘ldiring. «Dunyodan ... alp o‘tdi. Alplarning boshlig‘i ... edi, oxiri bu ... alp bo‘lsin».

#12. Maktab darsligidagi «Alpomish» dostonining varianti qaysi baxshidan yozib olingan?

#13. «Alpomish» dostonida «Norkalla kelgansan, chuydang qo‘shmushday» sifati kim tomonidan kimga berilgan?

#14. «Alpomish» dostonidan olingan jumlani to‘ldiring. «…ning yilqisining soni shul edi: to‘qson to‘qay yilqisi bor edi».

#15. «Alpomish» dostonining qancha nusxasi bor?

#16. «Alpomish» dostonida Alpomishga o‘n to‘rt botmon birinj (bronza)dan bo‘lgan parli yoy kimdan meros qolgan edi?

#17. «Alpomish» dostonida Barchinning Alpomishga yuborgan choparlaridan dastlab Boybo‘rining nima uchun jahli chiqadi?

#18. «Alpomish» dostonida insoniy fazilatlari bilan ko‘pchilik erkaklardan baland tura oladigan ayollar obrazlarini toping.

#19. «Alpomish» dostonidan olingan Boychiborning ta’rifini davom ettiring. «Sag‘risining ustidan qulog‘ining o‘rtasigachayin … »

#20. «Alpomish» dostonida Boybichalarga to‘lg‘oq vaqti yaqin yetganda biylar qayerga jo‘nab ketadi?

Testni tugatish

Agar sizga ona tili va adabiyoti bo’yicha testlarning matnli fayli kerak bo’lsa, uni ushbu saytga kirib yuklab olishingiz mumkin: yuklab olish