Hujayra va organizmning hayotiy xossalari

Ushbu “Hujayra va organizmning hayotiy xossalari” deb nomlangan testda 6 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Nima organizmdagi barcha hujayralar,to‘qimalar va organlarning bir me’yorda ishlashini ta’minlaydi.

#2. Assimlatsiyaga berilgan to’g’ri tarifni belgilang.

#3. Keksalarda necha %ga yaqininisuv tashkil etadi.

#4. Qon, limfa, hujayralar oralig‘idagi to‘qima suyuqliginimani hosil qiladi

#5. Organizmning qanday xususiyatlari nisbiy doimiy bo'ladi.

#6. Bolalar tanasi massa sining qancha % ni suv tashkil qiladi?

Testni tugatish

Natijalar

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.