Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Odam organizmining hujayraviy tuzilishi

Odam organizmining hujayraviy tuzilishi

Ushbu “Odam organizmining hujayraviy tuzilishi” deb nomlangan testda 14 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

#1. Maxsus naychalarga ega hujayra orgonoidi.

#2. Organizmdagi hujayralar ...... ko‘ra bir-biridan farq qiladi.

#3. Biologik faol moddalar saqlovchi hujayra orgonoidi.

#4. Anorganik moddalaming asosiy qismini ... tashkil etadi.

#5. Tirik organizm massasining .....% i suvdan iborat.

#6. Vakuloga berilgan to’g’ri ta’rifni belgilang.

#7. Hujayraning qurilish materiali hisoblanadigan modda tabiatiga ega moddani belgilang.

#8. Hujayrada sintezlanadigan moddalarni to‘plash va tarqatish vazifasini bajaradigan orgonoidning atrofida nima joylashgan.

#9. ..... sitoplazmadan o‘tadigan naychalar va kanalchalardan iborat.

#10. Hujayraning hayot faoliyatida sarflanadigan energiya manbai hisoblanadigan birikmalar qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan

#11. Endoplazmatik to'r membranalarida joylashgan orgonoidning vazifasi

#12. Hujayra ichki muhitining doimiy saqlanishida katta ahamiyatga ega.

#13. Golji majmuasining asosiy vazifasi.

#14. Naychalar orqali hujayra dasintezlangan mahsulotlar hujayraning turli qismlariga yetkazib beriladi.

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.