Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Odam va uning salomatligi haqida tushuncha

Odam va uning salomatligi haqida tushuncha

Ushbu “Odam va uning salomatligi tushuncha 2 qism” deb nomlangan testda 20 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

#1. Surunkali buyrak xastaliklarida bemorga soglom buyrakni ko'chirib o'tkazish orqali davolashni amalga oshirgan.

#2. Organizmning kasalliklarga chidamliligi xususiyatlarini ochib bergan.

#3. Organizmda filtratsiya, sekretsiya va so‘rilish jarayonlarining hujayraviy mexanizmi va ular boshqarilishini ochib bergan.

#4. Oshqozonosti bezining bir qismini ko‘chirib o‘tkazish usulini ishlab chiqqan.

#5. U o‘pka, o‘t yo‘llari, jigar, oshqozon, yurak, qon tomirlari, harakat organlari, qorin va kockrak qafasining keng tarqalgan kasalliklarini tadqiq qilgan.

#6. Yoppasiga o‘tkazilgan tibbiy emlashlar natijasida qaysi kasalliklaroldi olingan.

#7. Issiq sharoitda odam va hayvonlar organizmida suv va tuz almashinuviningfiziologikmexanizmimo'rgangan

#8. Qalqonsimon bez gormonlari, hujayra metabolizmi va endokrin xastaliklarini o‘rgangan kasalliklarga tashxis qo‘yish va davolashning yangi usullarini ishlab chiqqan.

#9. Mechnikov qaysi ishlari uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan.

#10. Olim izotoplardan biologiya va tibbiyotda foydalanish yo‘llarini ochibbergan.

#11. .......uni, «Rus fiziologiyasining otasi» deb atagan nuqtalar o’rnini to’ldiring.

#12. Olim odam va hayvonlar organizmining yuqori haroratga moslanish xususiyatlarini ochib bergan.

#13. Sog‘lom va kasal organizmda sodir bo'ladigan jarayonlar, ularning boshqarilishini o‘rgangan.

#14. O‘zbekistonda ixtisoslashgan jarrohlik yordami maktabining tashkilotchisi.

#15. O‘zbekistonda birinchi bo‘lib elektron mikroskopiya laboratoriyasini tashkil etgan.

#16. U immunitetning fagotsitar nazariyasini yaratgan

#17. Organlar va to'qimalarni ko‘chirib o‘tkazish orqali bemorlarni davolash sohasida maxsus laboratoriya tashkil etgan.

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’tdan olmadingiz