Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Odam va uning salomatligi tushuncha

Odam va uning salomatligi tushuncha

 

Ushbu “Odam va uning salomatligi tushuncha 1 qism” deb nomlangan testda 20 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. «Inson uchun birinchi baxt uning soglig‘i, ikkinchisi go‘zallikdir» bu jumla kimga tegishli?

#2. «Odam tanasiningtuzilishito‘g‘risida»asarida barcha organlarni rasmlar orqali tasvirlab, bu borada boshqalar yo‘l qo'ygan kamchiliklarni tahlil qilgan.

#3. Shartli reflekslarning tormozlanishi to‘g‘risidagi ta’limotni yaratgan olim

#4. Uning asarlaridan 14 asr davomida foydalanib kelingan.

#5. Barcha tibbiyot fanlarining asosini tashkil etadi?

#6. «Bosh miya reflekslari», «Nerv sistemasi fiziologiyasi» asarlarining muallifi.

#7. Tabiatning asosiy pog‘onalari - anorganik dunyo, o‘simlik, hayvon, odam to‘g‘risidagi g‘oyani ilgari surgan

#8. Anatomiya va fiziologiya diagnostikasi davolash va profilaktika - ning asosi ekanligini ko'rsatib bergan.

#9. Uning asarlari klinik tibbiyotga asos soldi.

#10. Odam organizmi ichki tuzilishini murdani yorib ko'rish orqali o‘rganish dastlab.....boshlagan.

#11. «Odam tanasi qismlari»asarida odam organizmim tasvirlab bergan.

#12. .. Tibbiyotga hayvonlar ustida tajribalarni kiritgan olim.

#13. Odam - ijtimoiy jonzot, o‘z aql va idroki bilan hayvonlardan farq qilishi to‘g‘risidagi fikrni ilgari surgan.

#14. U bemorga va uni davolashga xususiy yondashuv g‘oyasini taklif qilgan.

#15. Odam tanasi tuzilishining butun dunyoga mashhur bilimdoni.

#16. Fanga aorta tushunchasini kiritgan olim.

#17. Uning anatomiyaga oid rasmlari hozirgi davrda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

#18. U odam organizmi tuzilishini yorib ko‘rish orqali o‘rganishni birinchilardan bo‘lib boshlagan.

#19. Biologjyaning bir qancha yo‘nalishlari,jumladan,mikrobiologiya va immunologiya sohalariga asos slogan olim

#20. Odamning to‘rt xil mizoji va odam tanasi tuzilishi,organizmning bir butunligi to‘g‘risidagi jahonga mashhur g‘oyalarni ishlab chiqqan.

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz!