Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Odam va uning salomatligi tushuncha

Odam va uning salomatligi tushuncha

 

Ushbu “Odam va uning salomatligi tushuncha 1 qism” deb nomlangan testda 20 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Odam tanasi tuzilishining butun dunyoga mashhur bilimdoni.

#2. Tabiatning asosiy pog‘onalari - anorganik dunyo, o‘simlik, hayvon, odam to‘g‘risidagi g‘oyani ilgari surgan

#3. «Bosh miya reflekslari», «Nerv sistemasi fiziologiyasi» asarlarining muallifi.

#4. U odam organizmi tuzilishini yorib ko‘rish orqali o‘rganishni birinchilardan bo‘lib boshlagan.

#5. U bemorga va uni davolashga xususiy yondashuv g‘oyasini taklif qilgan.

#6. Anatomiya va fiziologiya diagnostikasi davolash va profilaktika - ning asosi ekanligini ko'rsatib bergan.

#7. «Odam tanasiningtuzilishito‘g‘risida»asarida barcha organlarni rasmlar orqali tasvirlab, bu borada boshqalar yo‘l qo'ygan kamchiliklarni tahlil qilgan.

#8. Biologjyaning bir qancha yo‘nalishlari,jumladan,mikrobiologiya va immunologiya sohalariga asos slogan olim

#9. Odam - ijtimoiy jonzot, o‘z aql va idroki bilan hayvonlardan farq qilishi to‘g‘risidagi fikrni ilgari surgan.

#10. «Odam tanasi qismlari»asarida odam organizmim tasvirlab bergan.

#11. Odam organizmi ichki tuzilishini murdani yorib ko'rish orqali o‘rganish dastlab.....boshlagan.

#12. Uning asarlari klinik tibbiyotga asos soldi.

#13. Uning asarlaridan 14 asr davomida foydalanib kelingan.

#14. Shartli reflekslarning tormozlanishi to‘g‘risidagi ta’limotni yaratgan olim

#15. Barcha tibbiyot fanlarining asosini tashkil etadi?

#16. Uning anatomiyaga oid rasmlari hozirgi davrda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

#17. .. Tibbiyotga hayvonlar ustida tajribalarni kiritgan olim.

#18. Fanga aorta tushunchasini kiritgan olim.

#19. Odamning to‘rt xil mizoji va odam tanasi tuzilishi,organizmning bir butunligi to‘g‘risidagi jahonga mashhur g‘oyalarni ishlab chiqqan.

#20. «Inson uchun birinchi baxt uning soglig‘i, ikkinchisi go‘zallikdir» bu jumla kimga tegishli?

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz!