Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Organizm funksiyasining gumoral va nerv boshqarilishi

Organizm funksiyasining gumoral va nerv boshqarilishi

Ushbu “Organizm funksiyasining gumoral va nerv boshqarilishi” deb nomlangan testda 10 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

#1. Gormonlar deb nimaga aytiladi?

#2. Jigarda qachon glikogen sintezlanishi kuchayib ketadi.

#3. Bir qancha organlar funksiyasiga ta’sir ko‘rsatadigan(a) malum bir organ funksiyasiga tasir ko’rsatadigan(b) gormonlarni belgilang.

#4. ...... boshqarilishitufayliorganizmichki muhitiningnisbiy doimiyligi va uning funksiyasining turg‘unligi ta’minlanadi.

#5. Organizmning normal faoliyati nima bilan bog'liq

#6. Elektr signallari qayerda hosil bo’ladi.

#7. Organizm funksiyasi gumoral boshqarilishi tartibini ketma - ketligini aniqlang 1- moddalar ichki muhitga o‘tadi, 2 - gormonlar ta’sirida organlar ishi o'zgaradi, 3 - muhit o'zgarishi sekretsiya bezlariga ta’sir qiladi, 4- moddalar hujayralarga ta’sir qiladi, 5- bezlar biologik faol moddalar ishlab chiqara boshlaydi.

#8. Nerv boshqarilishi amalga oshirilishi tartibini aniqlang: 1 - qo‘zg‘alish nerv signallariga aylanadi, 2 - nerv uchlarida qo‘zg‘alish liosil boladi, 3 - nerv signallaii orqa va bosh miyadan organlarga uzatiladi, 4 - muhit o'zgarishi organizmga ta’sir qiladi, 5 - nerv signallari orqa va bosh miyaga uzatiladi, 6 - organlardagi muskullar qisqarib ish bajaradi.

#9. Bu moddalarning ko‘pchiligi juda past konsentratsiyada ham organizmishiga katta fiziologikta’sirko‘rsatadi.

#10. O‘z-o‘zidan boshqarilish ......... darajasida amalga oshadi.

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’tmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.