Organizm funksiyasining gumoral va nerv boshqarilishi

Ushbu “Organizm funksiyasining gumoral va nerv boshqarilishi” deb nomlangan testda 10 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

#1. Organizmning normal faoliyati nima bilan bog'liq

#2. Elektr signallari qayerda hosil bo’ladi.

#3. Gormonlar deb nimaga aytiladi?

#4. Bir qancha organlar funksiyasiga ta’sir ko‘rsatadigan(a) malum bir organ funksiyasiga tasir ko’rsatadigan(b) gormonlarni belgilang.

#5. Jigarda qachon glikogen sintezlanishi kuchayib ketadi.

#6. O‘z-o‘zidan boshqarilish ......... darajasida amalga oshadi.

#7. Bu moddalarning ko‘pchiligi juda past konsentratsiyada ham organizmishiga katta fiziologikta’sirko‘rsatadi.

#8. Nerv boshqarilishi amalga oshirilishi tartibini aniqlang: 1 - qo‘zg‘alish nerv signallariga aylanadi, 2 - nerv uchlarida qo‘zg‘alish liosil boladi, 3 - nerv signallaii orqa va bosh miyadan organlarga uzatiladi, 4 - muhit o'zgarishi organizmga ta’sir qiladi, 5 - nerv signallari orqa va bosh miyaga uzatiladi, 6 - organlardagi muskullar qisqarib ish bajaradi.

#9. ...... boshqarilishitufayliorganizmichki muhitiningnisbiy doimiyligi va uning funksiyasining turg‘unligi ta’minlanadi.

#10. Organizm funksiyasi gumoral boshqarilishi tartibini ketma - ketligini aniqlang 1- moddalar ichki muhitga o‘tadi, 2 - gormonlar ta’sirida organlar ishi o'zgaradi, 3 - muhit o'zgarishi sekretsiya bezlariga ta’sir qiladi, 4- moddalar hujayralarga ta’sir qiladi, 5- bezlar biologik faol moddalar ishlab chiqara boshlaydi.

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’tmadingiz.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.