Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Qolqonoldi, gipofiz, ayirisimon bez, buyrak ustibezlari, ularning tuzilishi va funksiyalari

Qolqonoldi, gipofiz, ayirisimon bez, buyrak ustibezlari, ularning tuzilishi va funksiyalari

Ushbu “Qolqonoldi, gipofiz, ayirisimon bez, buyrak ustibezlari, ularning tuzilishi va funksiyalari” deb nomlangan testda 30 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Qalqonsimon bezni boshqaruvchi garmonga tasir etuvchi bezning garmoni to’g’ri berilgan qatorni toping

#2. Epifiz funksiyasi bola .... yoshga yetgunicha kuchayib boradi.

#3. Ichki sekretsiya bezlari ichidagi eng yirik bez faoliyatini boshqaruvchi gormon.

#4. Qachon qonda kalsiy miqdori o‘rtadi, suyaklar yumshab, deformatsiyaga uchraydi.

#5. Birmuncha yassilashgan piramidalarshakliga ega bez qaysi.

#6. Yosh bolalarda erta balog'atga yetish belgilarini paydo qiladigan kasallik.

#7. Jinsiy bezlarni boshqaruvchi gormon nomi nima.

#8. ..... gormonlari ko‘pchilik endokrin bezlariga ta’sir ko‘rsatadi.

#9. Qalqonoldi bezining oldi yuzasida qaysi bez joylashgan.

#10. Organizmda pigment almashinuviga ta’sir ko‘rsatadi.

#11. Jinsiy bezlar faoliyatiga tasir etuvchi bezlarni belgilang.

#12. Yosh bolalarda bu gormon ko‘p ishlab chiqarila boshlansa bo‘y o‘sib,gigantizm kelibchiqadi.

#13. Gipofiz bezi qon tomirlari orqali nima bilan bog’langan.

#14. Ayrisimon bezdan ishlab chiqarilgan gormon nima hosil bo’lishini kuchaytiradi.

#15. Immun sistema shakllanishiga ijobiy ta’sir etuvchi bez qaysi.

#16. Qalqonoldi bezidan qaysi garmon ishlab chiqariladi.

#17. Bu bez funksiyasi buzilganida barvaqt balog‘atga yetish kuzatiladi.

#18. Bolani vaqtidan oldin balog‘atga yetishini sekinlashtiradigan bez qaysi.

#19. Qachonnerv-muskul sistemasi qo‘zg‘aluvchanligi pasayib,tana muskullari bo‘shashadi.

#20. Suv, tuz, oqsil va uglevodlar almashinuviga ta’sirko‘rsatadigan gormonlar qaysi.

#21. Epifiz funksiyasi qaysi yoshlarda susaygan bo’ladi.

#22. Buyrakusti bezi faoliyatini boshqaruvchi garmon qaysi.

#23. Bu garmon organizm o‘sishida muhim ahamiyatga ega.

#24. Katta yoshdagi odamlarda bu gormonning ko‘p ishlab chiqarilishi panja suyaklarining yo‘g‘onlashuviga olib keladi.

#25. Gipofiz bezi qayerda joylashgan.

#26. Qalqonsimon bez orqa yuzasida joylashgan bo‘lib, uning to‘qimasiga botib kirgan.

#27. Qonda kalsiy va fosfor miqdorini boshqaradigan bez qaysi.

#28. Paratgormon qonda nima yetarli bolganda sintezlanadi.

#29. Qachon qonda kalsiy miqdori kamayib, nerv-muskul qo‘zg‘aluvchanligi ortadi

#30. Qachon qovoq va lablar pirpirab,qo'llar qaltiraydi,ya’ni tutqanoq sodir boladi.

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.