Bosh sahifa 8 sinf Biologiya fanidan online testlar Qolqonoldi, gipofiz, ayirisimon bez, buyrak ustibezlari, ularning tuzilishi va funksiyalari

Qolqonoldi, gipofiz, ayirisimon bez, buyrak ustibezlari, ularning tuzilishi va funksiyalari

Ushbu “Qolqonoldi, gipofiz, ayirisimon bez, buyrak ustibezlari, ularning tuzilishi va funksiyalari” deb nomlangan testda 30 ta savol mavjud. Va har bir savolga 4 tadan javoblar berilgan.

Testni yechib bo’lgandan keyin izoh qoldirishni unutmang.

#1. Bu garmon organizm o‘sishida muhim ahamiyatga ega.

#2. Qachon qovoq va lablar pirpirab,qo'llar qaltiraydi,ya’ni tutqanoq sodir boladi.

#3. Ichki sekretsiya bezlari ichidagi eng yirik bez faoliyatini boshqaruvchi gormon.

#4. ..... gormonlari ko‘pchilik endokrin bezlariga ta’sir ko‘rsatadi.

#5. Birmuncha yassilashgan piramidalarshakliga ega bez qaysi.

#6. Gipofiz bezi qon tomirlari orqali nima bilan bog’langan.

#7. Epifiz funksiyasi bola .... yoshga yetgunicha kuchayib boradi.

#8. Buyrakusti bezi faoliyatini boshqaruvchi garmon qaysi.

#9. Yosh bolalarda erta balog'atga yetish belgilarini paydo qiladigan kasallik.

#10. Gipofiz bezi qayerda joylashgan.

#11. Ayrisimon bezdan ishlab chiqarilgan gormon nima hosil bo’lishini kuchaytiradi.

#12. Paratgormon qonda nima yetarli bolganda sintezlanadi.

#13. Jinsiy bezlar faoliyatiga tasir etuvchi bezlarni belgilang.

#14. Qachon qonda kalsiy miqdori kamayib, nerv-muskul qo‘zg‘aluvchanligi ortadi

#15. Suv, tuz, oqsil va uglevodlar almashinuviga ta’sirko‘rsatadigan gormonlar qaysi.

#16. Bu bez funksiyasi buzilganida barvaqt balog‘atga yetish kuzatiladi.

#17. Yosh bolalarda bu gormon ko‘p ishlab chiqarila boshlansa bo‘y o‘sib,gigantizm kelibchiqadi.

#18. Qachonnerv-muskul sistemasi qo‘zg‘aluvchanligi pasayib,tana muskullari bo‘shashadi.

#19. Organizmda pigment almashinuviga ta’sir ko‘rsatadi.

#20. Immun sistema shakllanishiga ijobiy ta’sir etuvchi bez qaysi.

#21. Bolani vaqtidan oldin balog‘atga yetishini sekinlashtiradigan bez qaysi.

#22. Qalqonoldi bezining oldi yuzasida qaysi bez joylashgan.

#23. Qalqonsimon bez orqa yuzasida joylashgan bo‘lib, uning to‘qimasiga botib kirgan.

#24. Jinsiy bezlarni boshqaruvchi gormon nomi nima.

#25. Qachon qonda kalsiy miqdori o‘rtadi, suyaklar yumshab, deformatsiyaga uchraydi.

#26. Qalqonsimon bezni boshqaruvchi garmonga tasir etuvchi bezning garmoni to’g’ri berilgan qatorni toping

#27. Epifiz funksiyasi qaysi yoshlarda susaygan bo’ladi.

#28. Qalqonoldi bezidan qaysi garmon ishlab chiqariladi.

#29. Qonda kalsiy va fosfor miqdorini boshqaradigan bez qaysi.

#30. Katta yoshdagi odamlarda bu gormonning ko‘p ishlab chiqarilishi panja suyaklarining yo‘g‘onlashuviga olib keladi.

Testni tugatish

Results

Siz testdan o’tdingiz.

Siz testdan o’ta olmadingiz.